Job

Agronom, jordbrugsteknolog eller biolog

Ansøgningsfrist: 31. august 2018

Projektmedarbejder til natur- og vandløbsprojekter i Teknik & Miljø 
 
I Team Natur & Landskab og Team Vandmiljø søger vi en kollega til at gennemføre natur- og vandløbsprojekter – gerne med en landbrugsfaglig baggrund. 
 
Du skal arbejde med vådområdeprojekter, lavbundsprojekter og vandløbsprojekter, som Vejen Kommune gennemfører som følge af Vandområdeplanen for perioden 2015-2021. 
 
Stillingen er en projektstilling og ansættelsen er indtil den til 31. december 2021. 
 
Dine arbejdsopgaver vil være knyttet til projekterne. Alle projekterne i vandplansregi gennemføres ved hjælp af frivillige aftaler med lodsejerne. Derfor skal du snakke med rigtigt mange lodsejere, hvor du skal klarlægge deres holdning og ønsker til projekterne. Derudover skal du samarbejde med de rådgivende ingeniører, der tegner projekterne. Du skal udarbejde ansøgningsmateriale, gennemføre udbud, tegne kontrakter med rådgivere og entreprenører, udføre tilsyn i anlægsperioden og afrapportere projekterne til staten. 
 
Alt det skal du ikke gøre alene. Vi er en projektorganisation, som består af en bred faglig sammensat gruppe på fem personer.    
 
Projektgruppens medlemmer kommer fra Team Natur & Landskab og Team Vandmiljø. I alt er vi 14 gode kollegaer i de to teams. Vi har en uformel omgangstone og et godt arbejdsmiljø. De to teams arbejder med en bred vifte af opgaver i det åbne land. Beskyttet natur, vandløb, Natura 2000, grundvand, fredninger, spildevand, sten- og jorddiger, kommuneplantemaer og dambrug – bare for at nævne nogle. 
 
Vi er en del af Teknik & Miljø. I Teknik & Miljø er vi alt 70 medarbejdere fordelt på seks teams.  
 
 
Vi forestiller os, at du 
 
 • Er uddannet agronom, jordbrugsteknolog, biolog eller har en lignende naturfaglig uddannelse.  
 • Har en landbrugsfaglig baggrund eller erfaring fra en lignende stilling 
 • Har gode kommunikationsevner på alle niveauer, såvel skriftlige som mundtlige 
 • Har interesse for og en helhedsorienteret tilgang til natur- og vandløbsområdet 
 • Kan arbejde selvstændigt, har holdånd og en stor lyst til at arbejde tværfagligt 
 • Trives i en uforudsigelig hverdag med mange bolde i luften 
 • Som person er kendetegnet af et godt humør og en positiv indstilling til dine omgivelser 
 • Har økonomisk forståelse og er i stand til at styre projektøkonomien  
 
Vi kan tilbyde 
 
 • Et selvstændigt og afvekslende arbejde i et fagligt bredt sammensat miljø 
 • Et udadvendt job med mange kontakter til borgere, staten, rådgivere og entreprenører etc. 
 • Et godt arbejdsmiljø med engagerede kolleger 
 • Stor indflydelse på løsningen af opgaverne 
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling. 
 
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Jens Peder Matthiesen, tlf. 7996 6250 eller fagkoordinator Sally Huntingford, tlf. 7996 6272. 
 
Stillingen er på fuld tid. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. 
 
Tiltrædelse pr. 1. november 2018 eller efter aftale.  
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 36/37.

 
Ansøgningsfrist er den 31. august 2018. 
Stillingen søger du ved at bruge online knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt relevante bilag.
Send ansøgning