Job

Områdeleder til ældreområdet i Vejen Kommune

Ansøgningsfrist: 06. juni 2018

Social- og ældreafdelingen i Vejen kommune søger pr. 1. august en områdeleder til et af de fire områdecentre på ældreområdet; område Dixensminde/Enghaven som dækker den sydlige del af kommunen – Jels, Skodborg og Rødding.  
 
Du vil indgå i et velfungerende lederteam i en udviklingsorienteret afdeling, hvor den enkelte borger er i centrum og der er fokus på faglig kvalitet, sundhedsfremme og forebyggelse, rehabilitering samt det gode hverdagsliv på plejecentre. Ligesom der er stor fokus på sammen med kollegaer, gruppe/centerledere og medarbejdere at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejdere trives og har gode muligheder for udvikling.  
 
Vi kan tilbyde en spændende og udfordrende lederstilling, hvor du vil være leder af enhed og helhed. Det betyder at man som områdeleder har ansvaret for eget område, men samtidig indgår i et forpligtende fællesskab med de tre andre områdeledere og det lidt større fællesskab med de øvrige ledere på social- og ældreområdet og det store fællesskab med alle ledere i Vejen kommune. 
 
Ældreområdet er decentralt organiseret med 4 områdeledere; dækkende 9 plejecentre og dertil hørende hjemme-og sygeplejedistrikter.  
 
Områdecentrene har hver tilknyttet to eller tre plejecentre med et tilhørende geografisk udeområde. Område Enghaven/Dixensminde og område Kærdalen i Vejen har hver tilknyttet en sygeplejegruppe, hvor Enghaven/Dixensminde dækker godt og vel halvdelen af kommunen. Akutsygepleje er tilknyttet område Vest i Holsted og det sidste område Askov/Brørup har ikke tilknyttet en sygeplejegruppe. 
 
Område Enghaven dækker: 
 • Hjemmeplejen i Rødding, Jels, Skodborg og opland. 
 • Primærsygeplejen i Rødding, Jels, Skodborg, Holsted og Brørup. 
 • Plejecenter Enghaven med 34 plejeboliger, 16 demensboliger, demensdaghjem, 2 aflastningsboliger og 31 ældreboliger i tilknytning til centret samt et aktivitetscenter.  
 • Plejecenter Dixensminde med 24 plejeboliger, to aflastningsboliger og et aktivitetscenter. 
 • Et aktivitetstilbud og et demensdaghjem i Skodborg 

 

Der er til området tilknyttet 2 centerledere, en gruppeleder for hjemmeplejen og en gruppeleder for sygeplejen og ca. 240 medarbejdere med overvejende pleje- og sygeplejefaglig baggrund. 
 
Som områdeleder vil du få det økonomiske og personalemæssige ansvar for området og samtidig være medansvarlig for den samlede opgaveløsning på ældreområdet via f.eks. løsning af opgaver på tværs af områder og fælles udviklingsprojekter. 
 
Vi søger derfor en leder: 
 • som vil indgå i et velfungerende og udviklingsorienteret lederteam ældreområdet. 
 • med en helhedsorienteret tilgang til opgaverne, som er god til at skabe overblik og en ukonventionel tilgang til opgaveløsning. 
 • hvor den udviklingsorienterede tilgang går hånd i hånd med en resultatorienteret tilgang, således at der arbejdes målrettet og struktureret. 
 • der evner at bringe medarbejdernes mål i harmoni med virksomhedens mål gennem inspiration og motivation – og således fastholde det forretningsmæssige fokus.  
 • der har gennemslagskraft og er indstillet på at understøtte en proces, hvor den enkelte medarbejder får størst mulig råderum, ansvar og kompetence. 
 • der kan sikre den faglige kvalitet i området   
 • der kan understøtte og videreudvikle samarbejdet med frivillige på aktivitetsområdet 
 • der kan og vil styrke samarbejdet og trivslen i medarbejdergruppen. 
 • med en sygeplejefaglig baggrund eller anden relevant sundhedsfaglig uddannelse kombineret med lederuddannelse på diplom – og/eller masterniveau. 

 

 
Løn i forhold til gældende overenskomst og en individuel forhandling i forhold til dine kompetencer. 
 
Ansættelsessamtaler forventes afviklet med 1. samtalerunde mandag den 11. juni og 2. samtalerunde mandag den 18. juni i Rødding. 
 
Ansøgere, som bliver indkaldt til 2. samtale vil skulle gennemføre et lederevalueringsforløb med et internetbaseret spørgeskema og et telefonmøde med en ekstern rekrutteringskonsulent.  
 
Organisationsdiagram kan rekvireres ved henvendelse til Social & Ældre – mail kdh@vejen.dk eller på telefon 79 96 64 80. 
 
Har du spørgsmål i forhold til stillingen er du meget velkommen til at kontakte social- og ældrechef Kirsten Dyrholm på tlf. 79 96 64 75/30 17 13 75.  
 
Ansøgningsfrist: onsdag den 6. juni kl. 12.00.  
 
Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.

 
Send ansøgning