Lejlighedstilladelser

Det er som udgangspunkt nemmere at få en lejlighedstilladelse end en alkoholbevilling.
Lejlighedstilladelsen gælder kun til ét arrangement.

Du skal søge Syd- og Sønderjyllands Politi om lejlighedstilladelse til servering af alkohol.

OBS: ofte skal der også søges tilladelse hos Kommunen om selve afholdelsen af arrangementet.