Alkoholbevillinger

Vejen Kommunes Bevillingsnævn varetager:

  • Bevilling af alkoholbevillinger
  • Fornyelse af alkoholbevillinger
  • Godkendelse af bestyrer
  • Tilladelse til udvidet åbningstid.

På nedenstående links kan du læse om reglerne for alkoholbevillinger, bestyrere og udvidet åbningstid.
Du kan desuden finde oplysninger om, hvordan du søger om en alkoholbevilling mv., og links til ansøgningsskemaer.

Hvem skal have en alkoholbevilling

Alle serveringssteder, der serverer øl, vin og spiritus, skal have en alkoholbevilling.
En alkoholbevilling gælder i op til otte år.

En alkoholbevilling gælder til ét bestemt serveringssted og til én bestemt person eller ét bestemt selskab. En alkoholbevilling kan ikke overføres til et andet serveringssted eller til en anden person/selskab.

Hvad er betingelserne for at få en alkoholbevilling
Hvordan søger du
Lejlighedstilladelser

Serverer du kun drikkevarer med alkohol en gang i mellem, fx. til en byfest eller til et sportsarrangement, skal du i stedet for en alkoholbevilling have en lejlighedstilladelse.

Det er som udgangspunkt nemmere at få en lejlighedstilladelse end en alkoholbevilling.
Lejlighedstilladelsen gælder kun til ét arrangement.

Ansøg om lejlighedstilladelse til servering af alkohol.

Udvidet åbningstid

I Vejen Kommune skal alle serveringssteder, der serverer alkohol, holde lukket mellem kl. 02.00 og 05.00.

Du kan søge om tilladelse til udvidet åbningstid, så du kan holde åbent efter kl. 02.00.

Ansøgningen fås hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Ændringer i vilkår om alderskrav - alkoholbevilling

Har du en alkoholbevilling med vilkår om alderskrav til ansvarlig ansat i bevillingshaver og bestyrers fravær på 25 og 23 år, har du mulighed for at søge om nedsættelse til 21 og 18 år.

Har du en bevilling med vilkår om alder f.eks:

"Der skal være en ansvarlig ansat til stede ved bevillingshaverens eller bestyrerens midlertidige og kortere fravær. Den ansatte skal være fyldt 25 år dog 23 år, hvis den ansatte har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget."

kan du på grund af lovændring i § 13,stk. 1, nr. 1 pr. 1. juli 2017 mulighed for at ændret vilkåret til:

"Den ansatte skal være fyldt 21 år dog 18 år, hvis den ansatte har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget".

Hvis du ønsker at få ændret vilkåret skal du skrive til sekretariatet att: Bevillingsnævnet. I beskeden skal du oplyse restaurationens og bevillingshaverens navn, adresse og telefonnummer.

Der skal forventes 2 ugers sagsbehandlingstid.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretær Dorte Skovby på telefon 79 96 60 62.

Bevillingsnævnet

Bevillingsnævnet behandler ansøgninger om alkoholbevillinger, fornyelse af alkoholbevillinger, godkendelse af bestyrere og tilladelser til udvidet åbningstid.

Bevillingsnævnet holder møder efter behov.

Bevillingsnævnets medlemmer er:

  • Frank Schmidt-Hansen, borgmester, udpeget af Byrådet
  • Jørgen Thøgersen, byrådsmedlem, udpeget af Byrådet som medlem med virksomhedsøkonomisk indsigt
  • Maria Birkholm, restauratør, udpeget af Horesta
  • Palle Thomsen, restauratør, udpeget af DRC
  • En repræsentant fra Syd- og Sønderjyllands PolitiRestaurationsplan

Kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds har sammen med Syd- og Sønderjyllands Politi lavet en fælles restaurationsplan.
Restaurationsplanen giver et overblik over, hvordan du søger om en alkoholbevilling mv.

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Lovgrundlag

Reglerne om alkoholbevillinger, udvidet åbningstid, bestyrere, dørmænd og andre
ansatte findes i lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv.