Hjerneskadekoordinator

Vejen Kommunes Hjerneskadekoordinator tilbyder at koordinere indsatser på tværs af kommunens afdelinger.
Formålet er at skabe sammenhæng i borgerens forløb og skabe overblik over tilbud og muligheder i Vejen Kommune.

Målgruppe:

Borgere over 18 år med erhvervet hjerneskade efter:

 • Blodprop i hjernen
 • Blødning i hjernen
 • Traumatisk hjerneskade (typisk ved færdselsuheld)
 • Hjerneskader efter infektion (fx hjernebetændelse)
 • Iltmangel i hjernen (typisk efter hjertestop eller drukneulykker)
 • Svulster i hjernen

 Hjerneskadekoordinatoren tilbyder:

 • At være borgerens indgang til kommunen
 • At koordinere borgerens rehabiliteringsforløb
 • Besøg på sygehuset ved behov
 • Besøg i hjemmet efter udskrivelse
 • At være den centrale og gennemgående person for borger og pårørende gennem hele rehabiliteringsforløbet

 Hvem kan henvende sig:

 • Borgere og pårørende
 • Kommunale medarbejdere
 • Praktiserende læge
 • Sygehus personale

 Henvendelse til: