Tilbud til borgere med hjernerystelse

Langt de fleste bliver raske i løbet af det første år.
Ca. 90 % er symptomfrie efter 12 mdr.
10-15 % oplever fortsat at have mén efter 1 år

Symptomer

Symptomer, som kan være følger efter hjernerystelse:

Fysisk

 • Hovedpine
 • Svimmelhed
 • Kvalme/opkast
 • Lyd-/lysfølsomhed
 • Synsfunktion
 • Ekstrem træthed
 • Smerter

Kognitivt

 • Koncentration
 • Hukommelse
 • Hurtig udtrætning
 • Opmærksomhed
 • Indlæring
 • Langsommere tænkning

Emotionelt

 • Tristhed
 • Angst
 • Irritabilitet
 • Aggression
 • Ændret personlighed

Søvn

 • Ændret søvn
 • Insomni (svært ved at falde i søvn)
 • Hypersomni (overdrevent søvnbehov)

Hvis du oplever følger efter hjernerystelse, kan du have behov for hjælp og vejledning fra flere forskellige fagpersoner.

Fagpersoner i Vejen Kommune

Vejen Kommune har en bred vifte af fagpersoner med viden om hjernerystelse.

Nyeste viden på området peger på, at en tværfaglig behandlingstilgang har den bedste effekt, derfor har vi, i et tæt samarbejde med dig, fokus på at arbejde tværfagligt.

Du har mulighed for at møde følgende fagpersoner i Vejen Kommune, som sammen med dig vil tilrettelægge den bedste vej tilbage efter din skade.

Hjerneskadekoordinator

Giver råd og vejledning om symptomer og forventet sygdomsforløb.
Hjælper dig med at skabe kontakt til relevante fagpersoner i kommunen eller andre aktører, som Vejen Kommune samarbejder med.

Bash-neuro terapeuter

BASH står for Bevar en Aktiv og Selvstændig Hverdag. BASH-Neuro er et tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade, herunder følger efter hjernerystelse.

Gennem en målrettet og tidsafgrænset terapeutisk indsats i og omkring hjemmet arbejdes der med dine udfordringer og du støttes til i højere grad at kunne mestre din hverdag.

Der kan fx arbejdes med:

 • Energiforvaltning ifm. hjernetræthed (hvordan undgår du at overbelaste dig selv)
 • Struktur (hvordan planlægger du din dag mest hensigtsmæssigt)
 • Træning af egenomsorg – søvn, kost mv.
 • Rådgivning og vejledning (fx hjælp til at løse de problematikker der fylder i din hverdag, støttende samtaler)
 • Træning af kognitive og fysiske funktioner (fx hukommelsestræning, balancetræning)

Der kan i samarbejde med jobcentret tilbydes forløb ift. at komme tilbage til eller forblive på arbejdsmarkedet.

Indsatsen foregår i tæt samarbejde med dine pårørende samt de øvrige fagpersoner, der er omkring dig. Forløbet tilrettelægges individuelt ud fra din situation.

Jobcenter sagsbehandler

Udarbejder sammen med dig og din arbejdsgiver en plan for tilbagevenden til arbejde.

Hvis du er sygemeldt, vil der være opfølgninger med din sagsbehandler hver 4. uge – hvilket er lovbestemt.

Fysioterapeuter/ergoterapeuter

Hvis du har været i kontakt med sygehuset og har fået en Genoptræningsplan kommer du i kontakt med kommunens fysioterapeut og/eller ergoterapeut

Træning ved fys/ergo er individuelt tilrettelagt.
Vi kan fx tilbyde Z-health (mild og let fysisk træning) og/eller Vestibulær rehabilitering (test og træning, som retter sig mod balance/svimmelhed).

Vi arbejder med energiforvaltning og pacing (rette doser af aktivitet og hvile)

Socialrådgiver (Familie, Handicap & Socialpsykiatri)

Der tilbydes individuel råd og vejledning iht. Servicelovens Voksen bestemmelser.
Ofte vil din sag videresendes til handicap og psykiatrirådgivningen fra anden aktør, såfremt det vurderes du har et længerevarende støttebehov, som ikke kan løftes i andet regi.

Det vil altid være en konkret og individuel vurdering, der afgør hvorvidt du er omfattet af målgruppen ud fra Servicelovens voksenbestemmelser.

Andre aktører

Kommunikation & Hjælpemidler/Kommunikationscentret

Vejen Kommune har samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Esbjerg.
Er du udfordret i forhold til fx syn / hørelse / tale kan der rettes henvendelse til Kommunikationscentret, hvor du kan få råd og vejledning af deres konsulenter fx hørekonsulent, optiker og logopæd/talekonsulent.

Kommunikation & Hjælpemidler
Tlf. 76 16 34 00
Hjemmeside

Du kan læse mere om hjernerystelse på www.hjernerystelsesforeningen.dk