Genbrugspladser

Kompostmuld

Du kan hente kompostmuld på Rødding genbrugsplads. Bemærk, at du selv skal læsse det på din trailer.

Oversigter

Oversigt over Brørup Genbrugsplads

Oversigt over Rødding og Vejen Genbrugspladser er på vej

 For virksomheder gælder særlige forhold for at benytte genbrugspladserne 

Aflevér dit affald til genbrug

Alt hvad du afleverer på genbrugspladserne bliver behandlet med størst muligt hensyn til miljøet.

Det meste bliver solgt til virksomheder, som kan genbruge materialerne som råvarer i nye produkter.

Det, der ikke kan genbruges bliver brændt på forbrændingsanlæg i Kolding eller Esbjerg, hvor energien i affaldet bliver udnyttet til el og varme.

Nogle enkelte ting kan hverken genbruges eller brændes og bliver derfor deponeret på losseplads.