Genbrugspladser

Her kan du se adresser og åbningstider på genbrugspladserne i Vejen Kommune.

Husk at du altid skal bruge klare plastsække på genbrugspladserne, hvis dit affald skal emballeres.

Genbrugspladsen i Brørup

Adresse:

Stenbro Allé 14
6650 Brørup

Åbningstider:

Mandag - fredag 07.00 - 18.00
Lørdag - søndag 10.00 - 18.00
Helligdage 10.00 - 18.00

Lukket:

1. januar, påskedag, 24. - 26. og 31. december

Bemærk, der er ændringer på oversigtskortet.

Oversigtskort

Genbiksen!

På genbrugspladsen i Brørup finder du også Genbiksen! Her kan du aflevere ting der er alt for gode til at smide ud. Læs mere om Genbiksen

Genbrugspladsen i Rødding

Adresse:

Nordre Industrivej 14
6630 Rødding

Åbningstider:

Mandag - fredag 12.00 - 18.00
Lørdag - søndag 09.00 - 16.00
Helligdage 09.00 - 16.00

Lukket:

1. januar, påskedag, 24. - 26. og 31. december

Kompostmuld:

Du kan hente kompostmuld på Rødding genbrugsplads. Bemærk, at du selv skal læsse det på din trailer.

Genbrugspladsen i Vejen

Adresse:

Industrivej Vest 32
6600 Vejen

Åbningstider:

Mandag 12.00 - 18.00
Tirsdag - fredag 09.00 - 18.00
Lørdag - søndag 09.00 - 16.00
Helligdage 09.00 - 16.00

Lukket:

1. januar, påskedag, 2. påskedag, pinsedag, 24. - 26. og 31. december

Færdsel på genbrugspladserne

Husk at der gælder de samme regler for private borgere og for virksomheder

 • Kun køretøjer på højst 3.500 kg samt en trailer
 • Kør hensynsfuldt
 • Stands motoren og træk håndbremsen før du forlader bilen
 • Kun sorteret affald
 • Ikke køkkenaffald
 • Ikke forurenet jord
 • Kun klare sække eller uden emballage
 • Højst 1 m3 affald pr. besøg
 • Højst 30 stk. eternittagplader pr. dag
 • Stykker af eternit kun dobbeltemballeret i tætlukkede, klare sække
 • Olie- og kemikalieaffald og andet farligt affald skal du aflevere direkte til personalet på pladsen
 • Farligt affald kun i mindre beholdere og højst 5 liter eller 5 kg i hver beholder
 • Farligt affald helst i den originale emballage og altid i lukkede beholdere mærket med  indhold og faresymboler
 • Virksomheder skal selv sørge for at få en kvittering for farligt affald
 • Du skal følge pladspersonalets anvisninger
 • Du skal læsse affaldet af med håndkraft
 • Genbrugspladsens personale hjælper ikke med aflæsning af affald
 • Det er ikke tilladt at klunse
 • Det er ikke tilladt at fjerne ting fra containerne, eller at omlaste ting fra ét køretøj til et andet på genbrugspladsen
 • Ryd op efter dig
 • Lån en kost af pladspersonalet, hvis du spilder affald