Genbrugspladser

Genbrugspladsen i Brørup

Adresse:

Stenbro Allé 14
6650 Brørup

Åbningstider:

Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00
Lørdag - søndag kl. 10.00 - 18.00
Helligdage kl. 10.00 - 18.00

Husk, at du altid skal bruge klare plastsække på genbrugspladserne, hvis dit affald skal emballeres.

Lukket:

1. januar, 1. påskedag, 24. - 26. og 31. december

Interaktive kort:

Se hvad du må putte i de forskellige containere og pak bilen hjemmefra med Vejen Kommunes nye aktive kort. 

Kort over genbrugspladsen i Brørup

Genbrugspladsen i Vejen

Adresse:

Koldingvej 30G
6600 Vejen

Åbningstider:

Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00
Lørdag - søndag kl. 10.00 - 18.00
Helligdage kl. 10.00 - 18.00

Husk, at du altid skal bruge klare plastsække på genbrugspladserne, hvis dit affald skal emballeres.

Lukket:

1. januar, 1. påskedag samt 24.-26. og 31. december

Interaktive kort:

Se hvad du må putte i de forskellige containere og pak bilen hjemmefra med Vejen Kommunes nye aktive kort. 

Kort over genbrugspladsen i Vejen

Genbrugspladsen i Rødding

Adresse:

Nordre Industrivej 14
6630 Rødding

Åbningstider:

Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00
Lørdag - søndag kl. 10.00 - 18.00
Helligdage kl. 10.00 - 18.00

Husk, at du altid skal bruge klare plastsække på genbrugspladserne, hvis dit affald skal emballeres.

Lukket:

1. januar, 1. påskedag, 24. - 26. og 31. december

Interaktive kort:

Se hvad du må putte i de forskellige containere og pak bilen hjemmefra med Vejen Kommunes nye aktive kort. 

Kort over genbrugspladsen i Rødding

Færdsel på genbrugspladserne

Husk at der gælder de samme regler for private borgere og for virksomheder

 • Kun køretøjer på højst 3.500 kg samt en trailer
 • Kør hensynsfuldt
 • Stands motoren og træk håndbremsen før du forlader bilen
 • Kun sorteret affald
 • Ikke køkkenaffald
 • Ikke forurenet jord
 • Kun klare sække eller uden emballage
 • Højst 1 m3 affald pr. besøg
 • Højst 2-3 stk. eternittagplader (med og uden asbest) pr. dag. Alle plader skal være pakket i et dobbelt lag af plastik, også hele plader. Har du større mængder, så anbefaler vi at du anvender vores asbesthenteordning
 • Stykker af eternit kun dobbeltemballeret i tætlukkede, klare sække
 • Olie- og kemikalieaffald og andet farligt affald skal du aflevere direkte til personalet på pladsen
 • Farligt affald kun i mindre beholdere og højst 5 liter eller 5 kg i hver beholder
 • Farligt affald helst i den originale emballage og altid i lukkede beholdere mærket med indhold og faresymboler
 • Virksomheder skal selv sørge for at få en kvittering for farligt affald
 • Du skal følge pladspersonalets anvisninger
 • Du skal aflæsse affaldet af med håndkraft
 • Genbrugspladsens personale hjælper ikke med aflæsning af affald
 • Det er ikke tilladt at klunse
 • Det er ikke tilladt at fjerne ting fra containerne, eller at omlaste ting fra ét køretøj til et andet på genbrugspladsen
 • Ryd op efter dig
 • Lån en kost af pladspersonalet, hvis du spilder affald
Skil dit affald

I Vejen Kommune vil vi gerne blive endnu bedre til at sortere.
Du kan hjælpe ved at skille dit affald, inden du kommer på genbrugspladsen.
Husk dog…

 • Brug ikke lang tid på at skille affaldet ad – vurdér altid hver enkelt ting
 • Gør det nemt for dig selv og pak bilen i den rigtige rækkefølge, så det er nemt at komme af med tingene i de rigtige containere på genbrugspladsen.

Herunder finder du eksempler på, hvad du skal skille ad.

 • Vurder altid først hvilke materialer produktet er lavet af.
 • Skil affaldet ad så godt du kan.
 • Spørg en af genbrugspladsvejlederne, hvis du er i tvivl.

OBS! Du finder en printvenlig version som pdf-fil her.

Husk, at der er bagatelgrænser...

Mindre metal- og plastikgenstande fx skruer, hængsler fra låger og håndtag fra skuffer skal du ikke bruge tid på at skrue af. Når træet er knust, bliver mindre metaldele sorteret fra med en magnet og går dermed til metal.

Psst...

Nogen tror stadig, at alt affald afleveres samme sted eller brændes af - men det altså en skrøne.

Vejen Kommune har forskellige aftagere af alt det genanvendelige affald. For eksempel smeltes metal om til nyt metal. Pap og plast genanvendes til nye produkter, og genbrugstræ anvendes til produktion af nye spånplader til byggeriet og møbelindustrien.

Kompostmuld

Vil du have kompost til din have?

Vi har i perioder kompostmuld på vores genbrugspladser. Mulden kan frit afhentes og bruges i private haver.

Kompostmulden er meget populær, så vi kan ikke garantere, at vi har muld på pladserne.
Vil du have muld, er du velkommen til at køre forbi og se, om der er noget på lager.

Kompost fra genbrugspladser

Komposten laves af haveaffald indleveret på Rødding Genbrugsplads. Haveaffaldet varmekomposteres, således at ukrudtsfrø bliver dræbt. Der tilsættes ikke noget til komposten.

Haveaffald er f.eks. afklippede grene, blade, græs, blomster, træstubbe fra have- og parkanlæg.

Plastposer, urtepotter og lignende hører IKKE hjemme i haveaffald.

Komposten er forbeholdt borgere til brug i egen have.

Jordforbedring

Komposten forbedrer jordens struktur, så jorden bliver mere let og luftig.
Derudover indeholder komposten en række næringsstoffer, og den kan med fordel anvendes som topdækning omkring buske og træer.

Næringsindholdet er ret højt, hvorfor der ikke bør sås/plantes direkte i komposten.

Se en analyse af vores kompost

Fri adgang til genbrugspladser i trekantområdet

Som et forsøg kan alle borgerne, sommerhusejere og ikke mindst pendlere i seks trekantskommuner frit benytte genbrugspladserne på tværs af kommunegrænser.

(Bemærk, at dette ikke gælder for asbesthenteordningen. Du kan læse om Vejen Kommunes asbesthenteordning her). 

De seks kommuner er:

 • Fredericia
 • Haderslev
 • Kolding
 • Middelfart
 • Vejen
 • Vejle

Ideen med forsøget er, at brugerne kan reducere kørsel, fordi de kan vælge den genbrugsplads, der ligger tættest på arbejdet eller hjemmet. Det kan være med til at reducere trængsel og CO2-udledning. 

Som en del af forsøget gennemføres en undersøgelse på genbrugspladserne, hvor vi blandt andet spørger, hvilken kommune borgerne kommer fra. 

Regler for forsøget:

 • Tilbuddet gælder private brugere
 • Du skal som bruger følge den enkelte kommunes regulativer og regler for affaldssortering
 • Du skal benytte genbrugspladserne indenfor almindelig bemandet åbningstid
 • Frivilligt drevne pladser er ikke inkluderet i ordningen

Åbningstider og placeringer for genbrugspladser i de seks kommuner:

Fredericias genbrugspladser: 2 bemandede pladser, med varierede åbningstider, længste åbningstider er 08-18.30

Haderslevs genbrugspladser: 3 bemandede pladser, med varierende åbningstider, længste åbningstider er 10 - 18

Koldings genbrugspladser: 5 bemandede pladser, åbent 09 - 17 alle dage

Middelfarts genbrugspladser: 4 pladser med varierende åbningstider, længste åbningstid er 10 - 18 på hverdage og 10 - 16 i weekender

Vejen genbrugspladser: 3 pladser, åbent 07 - 18 på hverdage, og 10 - 18 i weekender

Vejles genbrugspladser: 4 pladser, største plads åben 07 - 18 på hverdage, og 09 - 18 i weekender