Genbrugspladser

Genbrugspladserne er åbne med normale åbningstider.

Der opfordres til at besøgende følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Husk at holde afstand og følg medarbejdernes anvisninger. 

Vi glæder os til at se jer på genbrugspladserne og lad os alle passe på os selv og hinanden.

Genbrugspladsen i Brørup

Adresse:

Stenbro Allé 14
6650 Brørup

Åbningstider:

Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00
Lørdag - søndag kl. 10.00 - 18.00
Helligdage          kl. 10.00 - 18.00

Husk, at du altid skal bruge klare plastsække på genbrugspladserne, hvis dit affald skal emballeres.

Oversigtskort over containere og fraktioner

Lukket:

1. januar, 1. påskedag, 24. - 26. og 31. december

Genbrugspladsen i Rødding

Adresse:

Nordre Industrivej 14
6630 Rødding

Åbningstider:

Mandag - fredag  kl. 07.00 - 18.00
Lørdag - søndag  kl. 10.00 - 18.00
Helligdage           kl. 10.00 - 18.00

Husk, at du altid skal bruge klare plastsække på genbrugspladserne, hvis dit affald skal emballeres.

Oversigtskort over fraktioner og containere i Rødding

Lukket:

1. januar, 1. påskedag, 24. - 26. og 31. december

Genbrugspladsen i Vejen

Ny adresse:

Koldingvej 30G
6600 Vejen

Åbningstider:

Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00
Lørdag - søndag kl. 10.00 - 18.00
Helligdage          kl. 10.00 - 18.00

Husk, at du altid skal bruge klare plastsække på genbrugspladserne, hvis dit affald skal emballeres.

Oversigt over fraktioner og containere i Vejen

Lukket:

1. januar, 1. påskedag samt 24.-26. og 31. december

Færdsel på genbrugspladserne

Husk at der gælder de samme regler for private borgere og for virksomheder

 • Kun køretøjer på højst 3.500 kg samt en trailer
 • Kør hensynsfuldt
 • Stands motoren og træk håndbremsen før du forlader bilen
 • Kun sorteret affald
 • Ikke køkkenaffald
 • Ikke forurenet jord
 • Kun klare sække eller uden emballage
 • Højst 1 m3 affald pr. besøg
 • Højst 10 stk. eternittagplader pr. dag
 • Stykker af eternit kun dobbeltemballeret i tætlukkede, klare sække
 • Olie- og kemikalieaffald og andet farligt affald skal du aflevere direkte til personalet på pladsen
 • Farligt affald kun i mindre beholdere og højst 5 liter eller 5 kg i hver beholder
 • Farligt affald helst i den originale emballage og altid i lukkede beholdere mærket med  indhold og faresymboler
 • Virksomheder skal selv sørge for at få en kvittering for farligt affald
 • Du skal følge pladspersonalets anvisninger
 • Du skal læsse affaldet af med håndkraft
 • Genbrugspladsens personale hjælper ikke med aflæsning af affald
 • Det er ikke tilladt at klunse
 • Det er ikke tilladt at fjerne ting fra containerne, eller at omlaste ting fra ét køretøj til et andet på genbrugspladsen
 • Ryd op efter dig
 • Lån en kost af pladspersonalet, hvis du spilder affald
Kompostmuld

Du kan hente kompostmuld på genbrugspladserne i Rødding, Brørup og Vejen.
Bemærk, at du selv skal læsse det på din trailer.