Otteradet ulvefod - græsning i Kragelund Mose

Kommunens største bestand af otteradet ulvefod findes i Kragelund Mose ved Bække. Mosen er under tilgroning med træer og Vejen Kommune har derfor indledt et samarbejde med lodsejere i mosen for plejetiltag for ulvefoden og flere andre sjældne planter og insekter.

Plejen består i rydning af træer og buske samt afgræsning.

Græsningsarealer ved Kragelund Mose

I 2019 bliver der afgræsset ca. 75 ha i mosen, hvor der er givet tilskud fra kommunens Natur- og Stipulje til opsætning af hegn - læs mere om mulighed for tilskud til hegn. 

I 2018-2019 er der ryddet uønsket træopvækst på ca. 17 ha. Rydningen er støttet af Den Danske Naturfond.