Igangværende projekter

Vejen Kommune samarbejder med private lodsejere om en del forskellige projekter på naturområdet. Formålet er at genskabe eller forbedre naturen til gavn for dyr og planter samt deres levesteder og desuden sikre adgang til naturen gennem stisystemer.

Igangværende projekter

Lavbundsprojekt i Vejen mose

 

Tilskud

Flere af projekterne er støttet gennem offentlige tilskud, herunder Vejen Kommunes Natur- og stipulje.

Du kan læse mere om tilskudsmuligheder ved at følge links i infoboksen "mere om projekter".