Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Natur, miljø og affald Natur

Natur

Vejen Kommune er myndighed på en lang række regler indenfor naturbeskyttelsesloven.

Kommunen skal derfor blandt andet sikre at:

 • der tages hensyn til sårbar natur, dyr og planter
 • påvirkningen af landskabet vurderes, hvor der er beskyttelseslinjer eller fredninger omkring sø, å, fortidsminder, skov eller kirke
 • skiltning i det åbne land tilpasses omgivelserne
 • offentligheden har adgang til naturen

Kommunen har desuden driftsopgaver i forhold til:

 • fredede arealer, fortidsminder, sten- og jorddiger
 • naturstier og primitive overnatningspladser
 • offentligt ejede naturbeskyttede arealer
 • naturinformation og friluftsliv, samt
 • info-skilte, foldere, udstillinger mm.

Hold dig opdateret om Vejen Kommune

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600  Vejen