Naturen i kommunen

Plakat med sjældne dyr og planter