Udvalget for teknik og miljø

Udvalget for teknik og miljø varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet.

Udvalget for teknik og miljø består af følgende 7 medlemmer:

Vagn Sørensen - formand (V)

Claus Grimm - næstformand (Løsgænger)

Niels Therkildsen (A)

Elin Winther (A)

Charlotte Klausen (C)

Marion Mortensen (V)

Jørgen Lastein (V)

Se udvalgets dagsordner og referater