Niels Therkildsen

Niels Therkildsen

Parti: Socialdemokratiet (A)
Titel: Dyrlæge
Født: 10. juni 1948
Mobil: 53 68 58 60
E-mail: niet@vejen.dk

Politisk karriere:

Tidligere formand for Andst – Gesten Socialdemokratiske Forening
2014 - : Medlem af Vejen Byråd

Politiske udvalg:

Udvalget for arbejdsmarked og integration - Næstformand
Udvalget for teknik og miljø

Politiske tillidshverv:

Ekspropriationskommission – kommune (Planlov & Forsyningslov)
Bestyrelsen for Vejen Forsyning
Medlem af Landdistriktsudvalget
Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse
Politisk følgegruppe – cirkulær produktion
Formand for Handicaprådet

Tilbage til siden om Vejen Byråd