Niels Therkildsen

Niels Therkildsen

Parti: Socialdemokratiet (A)
Titel: Dyrlæge
Født: 10. juni 1948
Mobil: 53 68 58 60
E-mail: niet@vejen.dk

Politisk karriere:

Tidligere formand for Andst – Gesten Socialdemokratiske Forening
2014 - : Medlem af Vejen Byråd

Politiske udvalg:

Næstformand for Udvalget for teknik og miljø

Politiske tillidshverv:

Repræsentantskab for UdviklingVejen
Næstformand for Bestyrelsen for Vejen Forsyning
Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse
Stedfortræder i VandOplandsStyregruppe (VOS) for Hovedvandopland 1.10 Vadehavet
Styregruppe - Spildevand Lindknud
Styregruppe - Klimastrategi
Trafiksikkerhedsudvalg - lokalt for Vejen Kommune (pr. 8.3.2011)
Stedfortræder i Landdistriktsudvalget

Tilbage til siden om Vejen Byråd