Sundhed, Social og Ældre

Frivilligpolitik - politik for frivilligt socialt arbejde

Frivilligråd - indstiller forslag til fordeling af §18 midler

§ 18 tilskud - tilskud til frivilligt socialt arbejde

Frivillige sociale foreninger - her kan du se hvilke frivillige sociale foreninger der findes

www.huset-vejen.dk/ - Huset - Frivilligcenter og Selvhjælp i Vejen

Center for frivilligt socialt arbejde - et landsdækkende viden-, kompetence- og udviklingscenter, der arbejder for at fremme og støtte frivilligt socialt arbejde

Regler for frivillige på offentlige ydelser - læs om regler for frivilligt arbejde, når du modtager en offentlig ydelse (Center for frivilligt socialt arbejde)