Frivilligt socialt arbejde

Du kan søge om tilskud, hvis

 • Det er en frivillig social forening
 • Foreningen arbejder med udsatte eller vanskeligt stillede grupper

Sådan søger du tilskud

 • Udfyld ansøgningsskemaet 
 • Vedlæg sidste godkendte regnskab for foreningen
 • Vedlæg foreningens vedtægter

Ansøgningsfrist

 • Du kan søge om tilskud 1 gang hvert år.
 • Fristen er 1. november.

Ansøgningsskema til § 18 tilskud

Retningslinjer for tilskud efter §18 - støtte til frivillige sociale foreninger i Vejen Kommune

Hvad sker der, når du har søgt?

 • Vejen Kommunes Frivilligråd gennemgår ansøgningen.
 • Frivilligrådet sender forslag til Udvalget for Social & Ældre, om din forening skal have et tilskud og eventuelt hvor meget.
 • Udvalget for Social & Ældre beslutter om din forening skal have et tilskud.
 • Forening får brev om beslutningen.

De frivillige organisationer og foreninger har ikke automatisk krav på støtte. Eventuel økonomisk støtte beror på Vejen Kommunes vurdering, samt på råd og vejledning fra Frivilligrådet.

Har du spørgsmål? 

Hvis du har spørgsmål angående ansøgningsprocessen kan du kontakte Claus Frost på tlf. 30 58 63 75