Frivilligt socialt arbejde

Din forening kan søge om tilskud hvis:

 • det er en frivillig social forening
 • din forening arbejder med udsatte eller vanskeligt stillede grupper

Hvordan søger du?

 • du skal udfylde ansøgningsskemaet
 • du skal vedlægge sidst godkendte regnskab
 • du skal vedlægge din forenings vedtægter

Ansøg om § 18 tilskud her

Hvornår kan du søge?

 • du kan søge om tilskud 1 gang hvert år.
 • fristen er 1. november.

Hvad sker der når du har søgt?

 • Vejen Kommunes Frivilligråd gennemgår ansøgningen
 • Frivilligrådet sender forslag til Udvalget for Social & Ældre, om din forening skal have et tilskud og evt. hvor meget
 • Udvalget for Social & Ældre beslutter om din forening skal have et tilskud
 • din forening får brev om beslutningen
 • De frivillige organisationer og foreninger har ikke automatisk krav på støtte. Eventuel økonomisk støtte beror på Vejen Kommunes vurdering samt på råd og vejledning fra Frivilligrådet.

Har du spørgsmål? 

 • ring til Lene Schramm Petersen på tlf. 24 75 78 19 eller
  Claus Frost på tlf. 30 58 63 75
 • skriv en mail til frivillighed@vejen.dk