Frivilligrådet

Frivilligrådet behandler alle indkomne ansøgninger om tilskud til frivilligt, socialt arbejde og indstiller forslag til fordeling af midlerne til Udvalget for social og ældre, som træffer den endelige afgørelse.

Område Navn/adresse Suppleant
Børn Preben Pedersen
Dansk Folkehjælp
Olav Øllgaard,
Natteravnene
Handicap Niels Peter Gregersen
Scleroseforeningen
Jørn Sørensen,
Høreforeningen
Sundhed Egon Pedersen
Dansk Røde Kors
Gudrun Thaysen Andersen,
Dansk Røde Kors
Ældre Flemming Lundeman
Ældre Sagen
Hanne Welling,
Ældre Sagen
Handicaprådet Kai Østergaard
Medlem af Handicaprådet
 
Ældrerådet Hanne Larsen
Medlem af Ældrerådet
 
HUSET - frivilligcenter
Vejen (øvrige organisationer)
Gerda Eskesen
Leder af HUSET