Lovgrundlag

Reglerne om alkoholbevillinger, udvidet åbningstid, bestyrere, dørmænd og andre
ansatte findes i lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv.