Bevillingsnævnet

Bevillingsnævnet behandler ansøgninger om alkoholbevillinger, fornyelse af alkoholbevillinger, godkendelse af bestyrere og tilladelser til udvidet åbningstid.

Bevillingsnævnet holder møder efter behov.

Bevillingsnævnets medlemmer er:

Egon Fræhr, borgmester, udpeget af Byrådet
Jacob Bech Jensen, byrådsmedlem, udpeget af Byrådet
Maria Birkholm, restauratør, udpeget af Horesta
Palle Thomsen, restauratør, udpeget af DRC
En repræsentant fra Syd- og Sønderjyllands Politi.