Priser

Priser pr. 1. januar 2020

Affald Pris
Stort  brændbart til neddeling 825,00 kr./ton
Småt brandbart 695,00 kr./ton
Tillæg for fejlsortering eller sammenblandet   
affald    
450,00 kr./ton

 

Priserne er inklusive statsafgifter og eksklusive moms.
Der tages forbehold for eventuelle ændringer af statsafgiften.