Anvendelse af slagger

Genanvendelse sparer på primære råstoffer

Til alle bygge- og anlægsarbejder skal der bruges sand og grus. For at spare på disse materialer er der i nogle tilfælde mulighed for at bruge slagger fra affaldsforbrænding.

Send en anmeldelse

Senest 4 uger inden du ønsker at bruge slagger til et bygge- og anlægsarbejde, skal du sende en anmeldelse til kommunen. Det er nemmest for dig at bede leverandøren af slaggen om at sende en anmeldelse på dine vegne.

I mange tilfælde vil dit projekt kræve en dispensation efter Restproduktbekendtgørelsen eller en tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven. I så fald skal du forvente en sagsbehandlingstid på 8-10 uger.

I hvilke tilfælde kan jeg få en tilladelse?

Affaldsslagger har et meget højt indhold af tungmetaller, der kan forurene jorden og grundvandet. Derfor vurderer vi anmeldelsen i forhold til denne forureningsrisiko. Ved at se i retningslinjer for behandling af anmeldelser om genanvendelse af slagger, kan du få en ide om mulighederne for at bruge slagger.

Husk at slaggen skal fjernes

Kommunen stiller vilkår om, at slaggen skal fjernes for lodsejerens regning når bygningen eller anlægget tages ud af drift.