Hverdagen som pårørende

Kurset har udelukkende fokus på dig, som pårørende og på, hvordan du værner om dit eget helbred og din trivsel, når en god ven, forælder, partner eller ægtefælle er langvarigt syg.

Kurset ledes af to instruktører, som er uddannet til at undervise på kurset. Mindst en af instruktørerne er selv pårørende til et menneske med langvarig sygdom og ved derfor, hvordan det føles, når pårørendesituationen fylder meget eller ligefrem overtager hverdagen.

Det koster ikke noget at deltage.

Du kan læse mere om kurset på Lær at tackle foreningens hjemmeside