BASH-Neuro

Hvad er BASH-Neuro?

BASH står for Bevar en Aktiv og Selvstændig Hverdag.

BASH-Neuro er et tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade.

BASH-Neuro tilbyder et forløb til dig, der oplever vanskeligheder eller udfordringer i at klare de daglige og kendte opgaver i og udenfor hjemmet: at tage bad, lave mad, handle ind, deltage i sociale aktiviteter og lignende.

Der kan også i samarbejde med Jobcentret tilbydes forløb til dig, der har problemer i forhold til at komme tilbage til eller forblive på arbejdsmarkedet.

Sådan kommer du i gang

Hvordan får jeg træning fra BASH-Neuro? 

BASH-Neuro teamet består af 1 fysioterapeut og 2 ergoterapeuter ansat på Sundhedscentret i Brørup.

Henvisning til BASH-Neuro kan komme enten fra dig selv, dine pårørende eller gennem de aktører, der er omkring dig – læge, sygeplejerske, hjemmehjælper, trænende terapeuter, jobcentret og andre.

Indsatsen foregår i dit hjem og hvor du ellers færdes og kobler sig til specifikke færdigheder og aktiviteter.

Indsatsen planlægges og udføres i et tæt samarbejde med dig og de aktører, som du eventuelt også har kontakt til.

Det kan være hjerneskadekoordinator, trænende ergoterapeut eller fysioterapeut, hjemmevejleder, hjemmehjælp, jobcenter med flere.

Forløbets længde og intensitet kan variere og fastsættes af dig og BASH-Neuroterapeuten efter en individuel faglig vurdering af dine behov

Tilbuddet kan bestå af

Tilbuddet er til dig som

 • er voksen og hjemmeboende
 • har langvarige følger efter hjernerystelse/piskesmæld
 • har en erhvervet hjerneskade på baggrund af f.eks. en blodprop i hjernen, hjerneblødning, hjernehindebetændelse, kranietraume, tumor i hjernen, iltmangel eller lignende
 • oplever udfordringer i hverdagen på grund af hjerneskaden.
Formålet med BASH-Neuro rehabilitering

Gennem en målrettet og tidsafgrænset indsats i hjemmet, og på jobbet, arbejdes der med dine udfordringer, og du støttes til i højere grad at kunne mestre din hverdag.

Indsatsen kan rette sig mod:

 • Energiforvaltning i forbindelse med hjernetræthed (hvordan undgår du at overbelaste dig selv)
 • Struktur (hvordan planlægger du din dag mest hensigtsmæssigt)
 • Træning af egenomsorg – søvn, kost, hygiejne med videre
 • Træning af daglige aktiviteter
 • Rådgivning og vejledning (f.eks. hjælp til at løse de problematikker der fylder i din hverdag, støttende samtaler)
 • Træning af kognitive og fysiske funktioner (f.eks. hukommelsestræning, balancetræning, synstræning….)
 • Støttende og kompenserende indsatser, i hjemmet og uden for hjemmet/ arbejde.
 • Udredning af arbejdsevne

 

Sted

Hvordan foregår det

Vi kontakter dig og aftaler en dato og tidspunkt for det første besøg.

Under besøget vil vi i fællesskab finde frem til de ting, der er blevet vanskelige at udføre.

Vi træner hjemme hos dig efter princippet ”hjælp til selvhjælp”, hvor du er hovedaktør i udførelsen.

Vi støtter, vejleder og guider dig på vej - nogle gange verbalt og andre gange fysisk.

Træning med BASH-Neuro forgår, efter behov, i dagtimerne mandag til fredag