Udvalget for social og ældre

Udvalget for social og ældre træffer afgørelse i sager, der ifølge lovgivningen er henlagt til det sociale udvalg og varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale opgaver samt opgaver vedr. ældre.

Udvalget for social og ældre består af følgende 7 medlemmer:

Bodil Staal - formand (A)

Henny Schøler - næstformand (V)

Marion Mortensen (V)

Charlotte Klausen (C)

Tanja Bachmann (A)

Peter Fallesen (A)

Martin Boye (Liberal Borgerliste)

Se udvalgets dagsordner og referater