Landdistriktsudvalg

Landdistriktsudvalget er et såkaldt § 17, stk. 4-udvalg, der er midlertidigt nedsat og har en rådgivende funktion.

Landdistriktsudvalget er sammensat af 5 medlemmer af Byrådet og 6 medlemmer fra Vejen Kommunes landdistrikter, repræsenteret ved forskellige lokalråd.

Landdistriktsudvalget er et rådgivende udvalg for Byrådet (organisatorisk forankret under Økonomiudvalget) og skal på vegne af lokalrådene og Vejen Kommune skabe rammerne for dialogen om udviklingen i landdistrikterne. Udvalget varetager den direkte forbindelse mellem lokalrådene og Vejen Kommune om det, der rører sig i landdistrikterne. Udvalget skal facilitere videndeling mellem lokalrådene, og til og fra Vejen Kommune.

Fra Byrådet:

Egon Fræhr – formand
ef@vejen.dk
Tlf.: 79 96 60 04

Marion Mortensen
mmor@vejen.dk
Tlf.: 79 96 60 04

Jakob Bech Jensen
jaje@vejen.dk
Tlf. 61 27 77 19 

Niels Therkildsen
niet@vejen.dk
Tlf.: 75 58 85 86

Anni Grimm
ag@vejen.dk
Tlf.: 22 36 47 02

Fra landdistrikterne:

Børge Jensen
sdr.hygum@bbsyd.dk  
Tlf.: 21 99 96 66
Repræsenterer: Brændstrup, Lintrup-Hjerting og Sdr. Hygum

Helge Hansen
helge6683@mail.dk
Tlf.: 30 34 57 87
Repræsenterer: 6683 (Føvling, Tobøl, Stenderup), Foldingbro og Nørbølling

Erik Jensen
erik.rytoft@stofanet.dk
tlf. 21 45 40 92
Repræsenterer: Gjerndrup, Glejbjerg, Hovborg og Lindknud

Kim Nielsen
Rugtoften105@email.dk
Tlf. 72 30 47 11
Repræsenterer: Jels, Skodborg, Skrave og Øster Lindet

Martin Møhl
veerstlokalraad@gmail.com
Tlf. 87 55 42 37
Repræsenterer: Bække, Gesten og Veerst

Steen Nielsen
steensndamgaard@gmail.com
Tlf. 40 18 81 79
Repræsenterer: Andst, Askov, Læborg og Malt/Maltbæk

Se dagsordner og referater fra Landdistriktsudvalget