Fritidsrådet

Fritidsrådet behandler ansøgninger fra godkendte folkeoplysende foreninger.

Fritidsrådet består af 9 medlemmer.

Udvalget behandler ansøgninger fra godkendte folkeoplysende foreninger.

Jørn Holmgaard - formand
Tlf.: 23 47 76 47

Ena Søndergaard - næstformand
Tlf.: 22 77 74 39

Anne-Emmanuelle Bertelsen
Tlf.: 22 19 60 61

Anne-Mette N. Jørgensen
Tlf.: 20 30 87 38

Heidi Kodal
Tlf.: 21 74 49 80

Marion Mortensen
Tlf.: 20 49 80 54

Peter Fallesen
Tlf.: 20 76 29 00

Kirsten Petermann
Tlf.: 21 94 16 14

Sanne Vestergaard
Tlf.: 50 71 75 13

Se dagsordner og referater fra Fritidsrådets møder