Børn- og unge udvalget

Børn og ungeudvalget

Børn- og unge udvalget består af følgende 5 medlemmer:

Elin Winther (A) 
Anni Grimm - næstformand (Løsgænger)
2 børnesagkyndige
1 dommer

Dagsorden og referat fra udvalgets møder er ikke offentligt tilgængelige.