Børn- og unge udvalget

Børn og ungeudvalget

Børn og unge udvalget består af to byrådsmedlemmer, en dommer og to børnefaglige sagkyndige. Udvalget træffer afgørelser i sager om anbragte børn.

Børn- og unge udvalget består af følgende 5 medlemmer:

Anni Grimm - Formand (Løsgænger)
Elin Winther - Næstformand (A) 
2 børnesagkyndige
1 dommer

Dagsorden og referat fra udvalgets møder er ikke offentligt tilgængelige.