Budget 2024

De relevante høringsparter er:

  • Ældrerådet og Handicaprådet
  • Bestyrelser for institutioner
  • Hovedudvalg, område-MED og lokale MED-udvalg.

Høringsmateriale