Hvorfor har vi en eventpulje?

Vejen Kommunes vision er at være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Det ønsker vi at understøtte gennem et strategisk fokus og arbejde med events inden for kultur- og fritidsområdet. 

Events kan være med til at synliggøre Vejen Kommune inden for og uden for kommunens grænser på en positiv måde. Store events kan dermed øge turismeomsætning, presseomtale og være med til at brande kommunen. Dertil kommer, at en vellykket event underbygger en positiv opfattelse af Vejen Kommune og skaber lokal stolthed, som gør området til et attraktivt sted at bo for borgere og potentielle tilflyttere.

Events udgør også en platform, hvor kultur- og fritidsområdet og erhvervslivet kan samarbejde på nye og innovative måder. Events har potentialet til at bringe aktører sammen og få iværksættere og virksomheder til at tænke i nye produkter, services og teknologier, der kan være med til at udvikle kultur- og fritidsområdet.