Eventpuljen

Du kan få støtte fra eventpuljen til events inden for kultur og fritid, der giver borgerne mulighed for en fælles oplevelse og er med til at brande Vejen Kommune over for potentielle tilflyttere, erhvervsliv og turister. 

Vi støtter store events som Danmarks-, Europa- eller verdensmesterskaber, store markeringer som for eksempel Genforeningen 2020, nye tiltag af høj kvalitet med national interesse eller andre arrangementer, der virkelig skaber synlighed i og uden for kommunen og trækker folk til udefra.

Eventen skal:

 • kunne tiltrække mange mennesker, så mange får glæde af eventen.
 • involvere lokale aktører og skabe lokal engagement og stolthed.
 • have en projektorganisation, der kan styre eventen sikkert i mål.

Eventpuljen støtter ikke religiøse arrangementer, politiske arrangementer, arrangementer uden offentlig adgang samt arrangementer uden tilknytning til Vejen Kommune.

Ud over at støtte events efter ansøgning, kan puljen også bruges til events kommunen selv tager initiativ til eller hvor kommunen indgår i et samarbejde om en event eller større markering.

Send en ansøgning til eventpuljen

Læs mere om at søge støtte fra eventpuljen

Hvem kan søge eventpuljen?

Foreninger og organisationer, der arrangerer en event i Vejen Kommune kan søge om tilskud eller underskudsgaranti.

Enkeltpersoner kan også søge, så længe det understøtter visionen og kommer Vejen Kommunes borgere til gavn. Ansøgninger der i overvejende grad hviler på privatøkonomiske interesser kan ikke opnå støtte.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Send en ansøgning til eventpuljen

Du udfylder ansøgningen gennem en formular. Du skal ikke bruge NemID for at kunne bruge formularen.

Hvis du gemmer ansøgningen undervejs for senere at gøre den færdig, skal du dog bruge dit NemID, hvis du gemmer på dit cpr-nummer eller foreningens NemID, hvis du gemmer på foreningens cvr-nummer.

Herunder kan du se, hvad ansøgningen skal indeholde:

 • titel på eventen
 • kontaktoplysninger på arrangør og kontaktperson
 • CVR-nummer
 • beskrivelse af eventen: indhold, tid og sted, målgruppe, markedsføring samt hvilke styrker eventen har set i forhold til at tiltrække mange, skabe lokalt engagement, skabe synlighed uden for kommunen og have en organisering, der får projektet i mål
 • antal forventede deltagere, tilskuere og overnatninger
 • budget over eventens forventede udgifter og indtægter
 • tidsplan
 • angivelse af, om der søges tilskud eller underskudsgaranti samt det ansøgte beløb - eventgruppen tager den endelige beslutning om, hvorvidt de giver støtte eller underskudsgaranti
 • angivelse af, om der søges/er modtaget støtte andre steder fra.

 

Hvem tager stilling til min ansøgning?

Din ansøgning behandles af en eventgruppe, der består af:
- Borgmesteren
- Formanden for Udvalget for sundhed, kultur og fritid
- Kommunaldirektøren
- Chefkonsulenten for Kultur og Fritid

Eventudvalget kan sende ansøgninger videre til behandling i andre udvalg, hvis eventudvalget vurderer, at det hører mere naturligt til der end ved eventpuljen.

 

Hvor hurtigt får jeg svar?

Din ansøgning behandles inden for en måned (dog lidt længere i sommer- og juleferieperioden).

Eventudvalget har mulighed for at sende din ansøgning videre til et andet udvalg, hvis eventudvalget vurderer, at det hører mere naturligt til der. Men det får du naturligvis besked om.

Hvilke krav stiller kommunen til en event, der får støtte?

Tydelig sponsor

Vejen Kommune skal være tydelig som sponsor; hvor tydelig afhænger af eventens og støttens størrelse - jo større event og støtte, desto højere krav om synlighed for Vejen Kommune.

Du skal nævne Vejen Kommune eller bruge kommunens våbenskjold i annoncer, trykte materialer, i omtaler på hjemmesider og sociale medier. Kommunens våbenskjold finder du her - men aftal lige på forhånd med os, hvordan du bruger dem.

Tilbagemelding

Send efter eventen en kort skriftlig tilbagemelding til Casper Rasmussen på casr@vejen.dk. Her fortæller du succeshistorier og om eventuelle udfordringer, der opstod i planlægningen og gennemførelsen af eventen. Fortæl også hvor mange deltagere der var og giv din vurdering af, om det gik godt. Send gerne et par stemningsbilleder eller en video fra eventen.

Stikprøver – gem jeres kvitteringer

Vi tager løbende stikprøver af regnskaber for arrangementer, der har modtaget støtte fra eventpuljen. Gem derfor alle kvitteringer for de udgifter, I har haft.

Udbetaling af penge

Har du fået bevilliget støtte, kan du anmode om at få hele eller dele af beløbet udbetalt på forhånd.

Senest seks måneder efter eventen sender støttemodtageren et udspecificeret regnskab til Vejen Kommune til Casper Rasmussen på casr@vejen.dk. Oplys CVR-nummeret, da det er det, vi udbetaler til.

Hvorfor har vi en eventpulje?

Vejen Kommunes vision er at være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Det ønsker vi at understøtte gennem et strategisk fokus og arbejde med events inden for kultur- og fritidsområdet.

Events kan være med til at synliggøre Vejen Kommune inden for og uden for kommunens grænser på en positiv måde. Store events kan dermed øge turismeomsætning, presseomtale og være med til at brande kommunen. Dertil kommer, at en vellykket event underbygger en positiv opfattelse af Vejen Kommune og skaber lokal stolthed, som gør området til et attraktivt sted at bo for borgere og potentielle tilflyttere.

Events udgør også en platform, hvor kultur- og fritidsområdet og erhvervslivet kan samarbejde på nye og innovative måder. Events har potentialet til at bringe aktører sammen og få iværksættere og virksomheder til at tænke i nye produkter, services og teknologier, der kan være med til at udvikle kultur- og fritidsområdet.