Hvem kan søge eventpuljen?

Foreninger og organisationer, der arrangerer en event i Vejen Kommune kan søge om tilskud eller underskudsgaranti.

Enkeltpersoner kan også søge, så længe det understøtter visionen og kommer Vejen Kommunes borgere til gavn. Ansøgninger der i overvejende grad hviler på privatøkonomiske interesser kan ikke opnå støtte.