Opbevaring af husdyrgødning

Både gyllebeholder og møddingsplads skal være store nok til, at ejendommens produktion af husdyrgødning på 9 måneder kan opbevares.

Gyllebeholderen skal overholde krav om:

Møddinger skal overholde krav om:

  • fast bund med tæt belægning, mur eller randzone og afløb til beholder, således at der ikke løber møddingssaft til grundvandet eller vandløb. 
  • Kompostlignende gødning kan lægges i markstak, hvis det er overdækket og ikke ligger samme sted hvert år.