Anvendelse af knust asfalt

 

Gammel asfalt skal først og fremmest genanvendes i ny asfaltproduktion. 

Det er også tilladt at udlægge knust asfalt på offentlige veje og på større private fællesveje, hvor den skal erstatte primære råstoffer. 

Det er ikke tilladt at udlægge knust asfalt

  • på markveje og stier
  • i parker, naturområder og indkørsler
  • på gårdspladser og mindre private fællesveje
  • og andre lignende arealer med følsom anvendelse.

Kommunen kan kræve ulovlig udlagt asfalt fjernet.

Arealer med knust asfalt kortlægges som forurenede.

Spørg derfor altid kommunen, inden du udlægger knust asfalt på din ejendom.