Start og ændringer af virksomheder

Hvis du tænker på at starte egen virksomhed, skal du være opmærksom på miljøet.

Det er en god idé at finde ud af, hvilke miljøregler der gælder for netop din virksomhed, både når du starter virksomheden, og hvis du senere udvider eller ændrer aktiviteterne.

At kende reglerne kan spare dig for dyre fejlinvesteringer. Hvis vi får de rigtige oplysninger, kommer du også hurtigere i gang.

Miljøregler kan omhandle:

 • Affald
 • Spildevand
 • Støj
 • Lugt
 • Luft

Forbrug af ressourcer er også miljø, f.eks.

 • Råvarer
 • Vand
 • Elektricitet
 • Varme
 • Kemikalier

Virksomheder kan opdeles i kategorier:

 • Godkendelsespligtige virksomheder
 • Autoværksteder
 • Andre virksomheder (§ 42-virksomheder)