Miljøgodkendelser for virksomheder

Din virksomhed skal godkendes

En del virksomheder, anlæg og indretninger, skal godkendes af miljømyndigheden før de anlægges og tages i brug.
Endvidere så skal ændringer af eksisterende virksomheder godkendes, hvis ændringen betyder øget forurening fra virksomheden jf. Bekendtgørelse om godkendelsespligtige virksomheder.

Ser her hvilke virksomheder der skal godkendes

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om miljøgodkendelser af listevirksomheder:

Ansøgninger om miljøgodkendelse skal indsendes til Vejen Kommune gennem det digitale system Byg & Miljø.

Se vejledningen om anvendelse af Byg & Miljø på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Start og ændringer af virksomheder

Hvis du tænker på at starte egen virksomhed, skal du være opmærksom på miljøet.

Det er en god idé at finde ud af, hvilke miljøregler der gælder for netop din virksomhed, både når du starter virksomheden, og hvis du senere udvider eller ændrer aktiviteterne.

At kende reglerne kan spare dig for dyre fejlinvesteringer. Hvis vi får de rigtige oplysninger, kommer du også hurtigere i gang.

Miljøregler kan omhandle:

 • Affald
 • Spildevand
 • Støj
 • Lugt
 • Luft

Forbrug af ressourcer er også miljø, f.eks.

 • Råvarer
 • Vand
 • Elektricitet
 • Varme
 • Kemikalier

Virksomheder kan opdeles i kategorier:

 • Godkendelsespligtige virksomheder
 • Autoværksteder
 • Andre virksomheder (§ 42-virksomheder)

 

Servicemål for miljøgodkendelser

Regeringen og Kommunernes Landsforening har aftalt servicemål for blandt andet miljøgodkendelse af virksomheder.
Aftalen fastsætter den maksimale tid, der må gå med at meddele en miljøgodkendelse.

Målene er:

 • Miljøgodkendelse af mindre komplicerede virksomheder (bilag 2): 130 dage
 • Miljøgodkendelse af mere komplicerede virksomheder (bilag 1): 200 dag

Se listerne over Bilag 1 og 2 virksomheder på retsinformation.dk.

Særligt om tjenesteydelsesvirksomheder

EU's servicerammedirektiv betyder, når Vejen Kommune har modtaget en fuldstændig ansøgning gennem Byg & Miljø for miljøgodkendelse af listetyperne 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 6.5, C 201, D 201, H 201, J 201 - J 205, J 209, K 201 - K 206 eller K 209 - K 218, bliver der aftalt en tidsplan og samarbejdsaftale efter nærmere retningslinjer, jf. § 10 i Bekendtgørelse om godkendelsespligtige virksomheder.

Flytning og lukning af virksomhed

Når produktionen stopper

 • skal du fjerne alt affald fra grunden, så der ikke ligger rester, der kan forurene f.eks. jord eller overfladevand,
 • skal du kontakte Vejen Kommune for at afmelde virksomheden, og derefter betaler du ikke længere gebyr for miljøtilsyn,
 • kommer Vejen Kommune på tilsyn for at se, at alt er i orden.

Hvornår stopper en produktion? Det kan enten være, fordi virksomheden flytter produktionen til et andet sted, eller fordi virksomheden lukker helt.