Pas til børn

Alle børn skal have deres eget pas

Når du skal have pas til et barn, skal du være opmærksom på:

  • Barnet skal med i Borgerservice, når du bestiller/fornyer dets pas
  • Du skal huske barnets gamle pas. Hvis barnet ikke har haft pas før, skal du huske original navne-/dåbsattest
  • Barnet skal have fået sit navn (navngivning) senest dagen før, du bestiller pas til barnet.

Husk, at der skal et nyt foto i det nye pas. Fotoet skal leve op til Politiets retningslinjer for pasfoto. Se evt. også afsnittet "Foto".

Ansøg om og bestil tid til pas - udfyld og betal hjemmefra

Pas til barnet, når I har fælles forældremyndighed

Hvis I har fælles forældremyndighed over barnet, skal I være opmærksomme på følgende:

  • Begge forældre skal underskrive ansøgningen om pas til barnet.
  • Begge forældre behøver ikke at møde op, så længe den ene forælder har fået fuldmagt fra den anden. I kan udfylde fuldmagten i ansøgning om pas til børn – udfyld og betal hjemmefra
    Fuldmagten skal også være udfyldt, hvis forældrene bor sammen, og hvis barnet har haft pas før.
  • Den forældre, som møder op med barnet, skal kunne vise legitimation, fx pas, kørekort eller sygesikringsbevis (sundhedskort)

Pas til barnet, hvis du har forældremyndighed alene

Hvis du har forældremyndighed alene, kan Borgerservice kræve at se ekstra dokumentation. I sager, hvor forældremyndigheden er afgjort ved resolution eller dom, skal I altid vise dokumentation.

Vi anbefaler, at du tager eventuel dokumentation med.

Ansøg om pas - udfyld og betal hjemmefra