Boligpolitik

Både i forhold til planlægning af nye boligområder og øvrige boligprojekter, private som offentlige. Boligpolitikken fastlægger principper og kommuneplanen udlægger arealer og rammer til boliger.

Boligpolitik for Vejen Kommune