Boligpolitik

Både i forhold til planlægning af nye boligområder og øvrige boligprojekter, private som offentlige. Boligpolitikken fastlægger principper og kommuneplanen udlægger arealer og rammer til boliger.

Revideret boligpolitik for Vejen Kommune blev godkendt af Byrådet den 11. oktober 2016.