Hvad betyder bevaringsbestemmelserne for min ejendom?

De dækker over krav til bygningens udformning, til valg af farver og materialer samt til hegning, beplantninger og belægninger.

Du skal følge kravene, når du skal bygge til eller om. I bevaringsområder kan det også gælde når du bygger nyt.