Bygnings- og områdebevaring

Hvordan kan jeg se, om min ejendom er bevaringsværdig?

Din ejendom er registreret som bevaringsværdig, hvis den:

Din ejendom kan dog sagtens være bevaringsværdig, selv om den ikke er registreret som sådan.

Hvad er forskellen på en bevaringsværdig og en fredet bygning?

Er en bygning bevaringsværdig, omfatter det udelukkende bygningens ydre. Kommunen administrerer de bevaringsværdige bygninger.

Er en bygning fredet, omfatter det bygningens ydre såvel som indre. Dertil kan en bygningsfredning også omfatte anlæg i tilknytning til bebyggelsen. Landskabsfredninger fremgår af fredningskendelsen, som er tinglyst på ejendommen. Kulturstyrelsen administrerer de fredede bygninger.

Hvad betyder bevaringsbestemmelserne for min ejendom?

De dækker over krav til bygningens udformning, til valg af farver og materialer samt til hegning, beplantninger og belægninger.

Du skal følge kravene, når du skal bygge til eller om. I bevaringsområder kan det også gælde når du bygger nyt.

Hvis jeg vil ændre på en bevaringsværdig ejendom

Tænker du på at renovere din bevaringsværdige ejendom, skal du være opmærksom på eventuelle planbestemmelser.

Du må ikke gå i gang med at renovere på en bevaringsværdig ejendom, før du har fået en tilladelse til det.

Nogle gange kræves der byggetilladelse, mens der andre gange kræves en tilladelse efter planlovens bestemmelser. Tilladelserne gives af kommunen.

Nyttige links

På denne side finder du links til information om bygningsbevaring og fredede bygninger.

Landsdækkende oplysninger

Bygningskultur 2015 www.realdania.dk/projekter/bygningskultur-2015

Historiske Huse www.historiskehuse.dk

Center for Bygningsbevaring www.bygningsbevaring.dk

Dansk Byplanlaboratorium www.byplanlab.dk

Den Offentlige Informationsserver www.ois.dk

Huse Vejen Kommune www.huse-vejenkommune.dk

Kulturstyrelsen www.kulturstyrelsen.dk

Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur www.byogland.dk

Planinfo www.planinfo.dk

Realdania Byg www.realdaniabyg.dk

Lokale arkiver

Vejen Lokalhistoriske Forening www.vejenlokalhistoriskeforening.dk/

Historisk Arkiv for Brørup og Omegn www.broerup-lokalhistorie.dk

Holsted Lokalhistorisk Arkiv www.holstedlokalarkiv.dk

Rødding Lokalhistoriske Arkiv www.roeddingarkiv.dk

Skodborg Hjemstavnsarkiv www.bricksite.com/Skodborg-Hjemstavnsarkiv