Skip til hoved indholdet

Bygnings- og områdebevaring

Hvis din ejendom er bevaringsværdig, kan der være særlige krav til hvilke ændringer du må foretage på den.

Hvordan kan jeg se, om min ejendom er bevaringsværdig?

Din ejendom er registreret som bevaringsværdig, hvis den:

Din ejendom kan dog sagtens være bevaringsværdig, selv om den ikke er registreret som sådan.

Læs mere om bevaringsværdige ejendomme

Er en bygning bevaringsværdig, omfatter det udelukkende bygningens ydre. Kommunen administrerer de bevaringsværdige bygninger.

Er en bygning fredet, omfatter det bygningens ydre såvel som indre. Dertil kan en bygningsfredning også omfatte anlæg i tilknytning til bebyggelsen. Landskabsfredninger fremgår af fredningskendelsen, som er tinglyst på ejendommen. Kulturstyrelsen administrerer de fredede bygninger.

De dækker over krav til bygningens udformning, til valg af farver og materialer samt til hegning, beplantninger og belægninger.

Du skal følge kravene, når du skal bygge til eller om. I bevaringsområder kan det også gælde når du bygger nyt.

Tænker du på at renovere din bevaringsværdige ejendom, skal du være opmærksom på eventuelle planbestemmelser.

Du må ikke gå i gang med at renovere på en bevaringsværdig ejendom, før du har fået en tilladelse til det.

Nogle gange kræves der byggetilladelse, mens der andre gange kræves en tilladelse efter planlovens bestemmelser. Tilladelserne gives af kommunen.

Her finder du links til information om bygningsbevaring og fredede bygninger.

Landsdækkende oplysninger

Bygningskultur 2015 www.realdania.dk/projekter/bygningskultur-2015

Historiske Huse www.historiskehuse.dk

Center for Bygningsbevaring www.bygningsbevaring.dk

Dansk Byplanlaboratorium www.byplanlab.dk

Den Offentlige Informationsserver www.ois.dk

Huse Vejen Kommune www.huse-vejenkommune.dk

Kulturstyrelsen www.kulturstyrelsen.dk

Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur www.byogland.dk

Planinfo www.planinfo.dk

Realdania Byg www.realdaniabyg.dk

Lokale arkiver

Vejen Lokalhistoriske Forening www.vejenlokalhistoriskeforening.dk/

Historisk Arkiv for Brørup og Omegn www.broerup-lokalhistorie.dk

Holsted Lokalhistorisk Arkiv www.holstedlokalarkiv.dk

Rødding Lokalhistoriske Arkiv www.roeddingarkiv.dk

Skodborg Hjemstavnsarkiv www.bricksite.com/Skodborg-Hjemstavnsarkiv


Asbesthuset

Er du opmærksom på asbest?
Hvor findes der asbest?
Hvordan ser asbest ud?
Hvornår skal du være opmærksom på, at der måske kan være asbest?
Find svar og vejledninger her.

Asbest-huset.dk

Byg & Ejendomsdata

Teknik & Miljø

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID.  På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 25-07-2024 15.54

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Hold dig opdateret om Vejen Kommune

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600  Vejen