Hvad er forskellen på en bevaringsværdig og en fredet bygning?

Er en bygning bevaringsværdig, omfatter det udelukkende bygningens ydre. Kommunen administrerer de bevaringsværdige bygninger.

Er en bygning fredet, omfatter det bygningens ydre såvel som indre. Dertil kan en bygningsfredning også omfatte anlæg i tilknytning til bebyggelsen. Landskabsfredninger fremgår af fredningskendelsen, som er tinglyst på ejendommen. Kulturstyrelsen administrerer de fredede bygninger.