Seniorklub

Seniorklubberne er et tilbud til hjemmeboende borgere med demensdiagnose eller langvarige demenslignende symptomer, som har behov for stimulering, struktur og omsorg. Tilbuddet kan være med til at give en god hverdag for borgeren med demens og aflastning for dennes pårørende. Seniorklubberne findes fire steder i Vejen Kommune.

Det er Vejen Kommunes demenskonsulenter, der visiterer til Seniorklubberne.

Seniorklub Kærdalen
Bakkevej 26, 6600 Vejen
Telefonnummer: 29 12 73 89
Åbningstider: Tirsdag – torsdag kl. 9.30-16.00, fredag kl. 9-30-15.30

Seniorklub Liljen
Blomsterengen 42, 6670 Holsted
Telefonnummer: 79 96 56 80, alle hverdage fra kl. 7.00
Åbningstider: Mandag, onsdag og torsdag kl. 9.30-16.00

Seniorklub Magnolien
Magnolievej 28, 6650 Brørup
Telefonnummer: 79 96 69 25
Åbningstider: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 9.30-16.00

Seniorklub Skodborg
Skodborg Nørregade 6, 6630 Rødding
Telefonnummer: 30 17 04 45
Åbningstider: mandag og torsdag kl. 9.30 - 16.00

Formålet med seniorklubben

  • At give den demensramte et kvalificeret omsorgstilbud, tilpasset den enkeltes behov, evner, vaner, interesser og sygdom.
  • At tilbyde samvær i et anerkendende og trygt miljø
  • At yde støtte/aflastning til pårørende eller andre omsorgsgivere

Antal pladser

Seniorklubben har maks. 8 pladser dagligt.

Betaling

Der er afregning via pensionskontoret for kørsel og forplejning. Borgeren betaler derudover for materialer, arrangementer og udflugter.

Prisliste

Pris pr. tilbud pr. gang: 99 kr. fordelt på 44 kr. for kørsel tur/retur og 55 kr. til forplejning (2023).

Kørsel og forplejning

Dette koordineres og bestilles af Seniorklubben.

Afbud

Afbud skal meldes til Seniorklubben – gerne i så god tid som muligt af hensyn til planlægningen.

Der er egenbetaling for forplejning, hvis afbud sker senere end 3 dage før. Der er egenbetaling for kørsel, hvis afbud sker senere end dagen før.

Ved sygdom på dagen kan du fritages for betaling for forplejning og kørsel, hvis du ringer om morgenen.