Demens

Tilbud i Vejen Kommune

Støtte og vejledning via demensfagligt team.

 • Hjemmebesøg
 • Opfølgning og hjælp til udredning
 • Råd, vejledning og støtte i forhold til demenssygdomme
 • Informationer om kommunens tilbud

Demensstrategi for Vejen Kommune

Kursus for dig, som har en forælder med demens

Demensfagligt Team i Vejen Kommune afholder kursus for voksne børn, som har en forælder med demens.

Kurset starter onsdag den 28. februar 2024 fra kl. 16.00 -18.00 og forløber over 8 gange, hvor vi bl.a. vil beskæftige os med emner som:

 • Langtidsholdbar og robust pårørende
 • Sorg
 • Følelsesdilemmaer
 • Jura
 • Etik
 • Samvær og kommunikation med demensramte.

Kurset afholdes på områdekontoret i Rødding, Østergade 28, i mødelokale M1.

Tilmelding er nødvendig.

Nærmere info og tilmelding

Send Digital Post til demensfagligt team eller ring på 51 66 83 48.

Kursus for dig som har en ægtefælle/samlever med demens

Demensfagligt team i Vejen Kommune afholder kursus for dig, som har en ægtefælle/ samlever med demens.

Kurset starter mandag den 19. august 2024 kl. 14.00-16.00 og herefter hver mandag frem til og med mandag d. 7. oktober 2024. I alt 8 gange.

Vi vil bl.a. beskæftige os med emner som

 • Langtidsholdbar og robust pårørende
 • Sorg
 • Følelsesdilemmaer
 • Jura
 • Etik
 • Viden om demens

Kurset afholdes på Knudepunktet Vejen - Aktivitetshus, Kærhøjparken 19, 6600 Vejen.

Tilmelding er nødvendig.

Nærmere info og tilmelding

Send Digital Post til demensfagligt team eller ring på 51 66 83 48.

Viden om demens

Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomstegn, der skyldes lidelser i hjernen. Demens betyder at hjernen bliver svækket.

10 tegn på demenssygdom

Alzheimerforeningen har lavet en liste over de 10 mest almindelige advarselssignaler ved begyndende demens:

 1. Svækket hukommelse
 2. Besvær med at udføre ellers velkendte opgaver
 3. Problemer med sproget
 4. Manglende orientering i forhold til tid og sted
 5. Dårlig eller nedsat dømmekraft
 6. Problemer med at tænke abstrakt
 7. Forlægger ting
 8. Forandringer i humør og adfærd
 9. Ændringer i personligheden
 10. Mangel på initiativ

Relevante links: www.alzheimer.dk www.hjerneforum.dk www.psykiatrifonden.dk www.netdoktor.dk www.videnscenterfordemens.dk

Korrekt diagnose

Ofte kan det være de pårørende eller en nær bekendt, der får mistanke om udviklingen af demens.

Hvis man oplever, at man selv eller ens nærmeste har symptomer, der tyder på demens, er det vigtigt at gå til lægen med sin mistanke. Det er en god idé at tage et familiemedlem eller nær bekendt med til samtalen hos lægen. De kan ofte bidrage med oplysninger, som man ikke selv er opmærksom på.

Problemer med hukommelsen skyldes ikke altid en begyndende demenssygdom. Tilstande som depression, konfusion (forvirringstilstand), stress, stor alkoholindtagelse, infektion og bivirkninger af visse typer medicin kan give demenslignende symptomer. Det er derfor vigtigt at blive undersøgt med det samme og få stillet den rigtige diagnose, så man kan få den korrekte behandling.

Seniorklub

Seniorklubberne er et tilbud til hjemmeboende borgere med demensdiagnose eller langvarige demenslignende symptomer, som har behov for stimulering, struktur og omsorg. Tilbuddet kan være med til at give en god hverdag for borgeren med demens og aflastning for dennes pårørende. Seniorklubberne findes fire steder i Vejen Kommune.

Det er Vejen Kommunes demenskonsulenter, der visiterer til Seniorklubberne.

Seniorklub Kærdalen
Bakkevej 26, 6600 Vejen
Telefonnummer: 29 12 73 89
Åbningstider: Tirsdag – torsdag kl. 9.30-16.00, fredag kl. 9-30-15.30

Seniorklub Liljen
Blomsterengen 42, 6670 Holsted
Telefonnummer: 79 96 56 80, alle hverdage fra kl. 7.00
Åbningstider: Mandag, onsdag og torsdag kl. 9.30-16.00

Seniorklub Magnolien
Magnolievej 28, 6650 Brørup
Telefonnummer: 79 96 69 25
Åbningstider: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 9.30-16.00

Seniorklub Skodborg
Skodborg Nørregade 6, 6630 Rødding
Telefonnummer: 30 17 04 45
Åbningstider: mandag og torsdag kl. 9.30 - 16.00

Formålet med seniorklubben

 • At give den demensramte et kvalificeret omsorgstilbud, tilpasset den enkeltes behov, evner, vaner, interesser og sygdom.
 • At tilbyde samvær i et anerkendende og trygt miljø
 • At yde støtte/aflastning til pårørende eller andre omsorgsgivere

Antal pladser

Seniorklubben har maks. 8 pladser dagligt.

Betaling

Der er afregning via pensionskontoret for kørsel og forplejning. Borgeren betaler derudover for materialer, arrangementer og udflugter.

Prisliste

Pris pr. tilbud pr. gang: 99 kr. fordelt på 44 kr. for kørsel tur/retur og 55 kr. til forplejning (2023).

Kørsel og forplejning

Dette koordineres og bestilles af Seniorklubben.

Afbud

Afbud skal meldes til Seniorklubben – gerne i så god tid som muligt af hensyn til planlægningen.

Der er egenbetaling for forplejning, hvis afbud sker senere end 3 dage før. Der er egenbetaling for kørsel, hvis afbud sker senere end dagen før.

Ved sygdom på dagen kan du fritages for betaling for forplejning og kørsel, hvis du ringer om morgenen.

Aflastning

Nattilbud

Nattilbud kan tilgodese de borgere, hvor der er specifikt behov for nataflastning. Det kan give pårørende mulighed for aflastning en nat om ugen ved meget urolige borgere, hvorved der kommer mere overskud til at klare hverdagen.  

Ferieophold

Ferieophold kan tilbydes 4 gange pr. halvår, hvis ægtefælle/ samlever har brug for aflastning eller skal ud at rejse, og den svækkede borger ikke kan være alene hjemme.

Begge tilbud er placeret på Plejecenteret Kærdalen i Vejen.

Boliger til demensramte

Kommunen har demensboliger følgende steder:

 • Enghuset på plejehjemmet Enghaven i Rødding,
 • Solsikken og Mælkebøtten på plejehjemmet Kærdalen i Vejen,
 • Margueritten på plejehjemmet Blomsterengen i Holsted,
 • Anemonen på plejehjemmet Lundtoft i Brørup.
GPS til demensramte

Vejen Kommune råder over et antal GPS-sendere til demensramte borgere.

Formålet er at øge borgerens personlige frihed og tryghed ved at bevæge sig rundt udendørs trods orienteringsproblemer samt at sikre, at borgeren kan blive sporet og få hjælp i en nødsituation.

GPS-senderen bevilges af demenskonsulenterne efter en konkret individuel vurdering ud fra en samtale med den demensramte borger og de pårørende.

Før udlevering af GPS skal der foreligge en demensdiagnose eller dokumentation for langvarige demenslignende symptomer samt en samtykkeerklæring fra borger.

Enhver kan henvende sig vedr. behov for GPS.

Klub til dig med demens i tidlig stadie

Klub for personer med demens, som er tidligt i demensforløbet

Demens kan have indflydelse på din hverdag.

Vi vil gerne række hånden ud med et tilbud til dig i den tidlige fase af sygdommen. Klubben er et fristed, hvor du kan mødes med ligestillede du kan tale og lave aktiviteter med. Her er der tryghed, inspiration og rummelighed; en afslappet atmosfære, hvor du kan være dig selv!

Hvem er klubben for?

Du er tidlig i dit demensforløb

Du kan gå en lang tur uden problemer

Du kan deltage i aktiviteter ud af huset

Du kan deltage socialt og i gruppesammenhæng

Du er selvhjulpen ifht påklædning, toiletbesøg, medicin m.m.

Du kan selv komme til og fra klubben eller ved hjælp af pårørende

Aktiviteter

Vi vælger i fællesskab, hvilke aktiviteter vi laver.

Værterne vil bl.a. byde ind med aktiviteter, der udfordrer hjernen.

Hvor og tidspunkt

Lundtoft: Onsdage kl. 9.30-12.30

Magnolievej 28, 6650 Brørup

Pris

20 kr. pr. gang til kaffe og lidt godt til ganen. Derudover egenbetaling for materialer og udflugter osv.

Øvrigt

Der vil max. være 8 i klubben foruden de 2 værter.

Tilmelding

Har du spørgsmål vedr. klubben eller vil du gerne deltage, er du velkommen til at kontakte vært

Majbritt Dam, tlf. 30 71 04 41

Du kan også kontakte din demenskonsulent.

Sved på panden

Det er påvist, at fysisk aktivitet og træning kan have stor betydning for fysisk funktion og evnen til at udføre dagligdags aktiviteter. Det er derfor en god idé at holde sig i form.

Borgere med lettere hukommelsesproblemer har mulighed for at benytte sig af et visiteret motionstilbud. Formålet er at få sved på panden i et varmt fællesskab.

Livshistorie

En livshistorie er et dokument som borgeren eller en pårørende udarbejder. Livshistorien skaber kontakt, støtter hukommelsen, styrker identiteten og kan være med til at øge livskvaliteten. Livshistorien er derfor vigtig som udgangspunkt for omsorg og samvær.

Skabelon til livshistorie findes her: Brudstykker af mit livs historie

Et plejetestamente giver personen med demens mulighed for at få indflydelse på sit eget liv i fremtiden ved i god til at udtrykke sine ønsker til den fremtidige omsorg, pleje og boligsituation.

Plejetestamente

Samarbejde med frivillige

I samarbejde med frivillige organisationer og foreninger kan demenskonsulenterne hjælpe med at henvise til f.eks.

 • Besøgsvenner eller aflastning i hjemmet
 • Glad Motion
 • FC Demens

Alle kommunalt ansatte har tavshedspligt. Tavshedspligten indskærpes også overfor frivillige, hvor kontakten er etableret gennem demenskonsulenterne.