Demens

Tilbud i Vejen Kommune

Støtte og vejledning via demensfagligt team.

 • Hjemmebesøg
 • Opfølgning og hjælp til udredning
 • Råd, vejledning og støtte i forhold til demenssygdomme
 • Informationer om kommunens tilbud
 • Kontakt til demensfagligt team

Demensstrategi for Vejen Kommune

Forskellige former for aflastning

 • Ferieophold kan bestilles, op til en uges varighed, max 4 gange pr ½ år.
 • Aflastningsophold i en periode i forbindelse med sygdom.
 • Demensdaghjem, 1-5 faste dage om ugen, åbningstider fra kl. 9.30 til 16.00.
 • Aflastning i eget hjem af frivillige. (Det drejer sig om frivillige, der i forvejen interesserer sig for og har kendskab til demens, som i et vist omfang stiller sig til rådighed som besøgsvenner og aflastere.)

Beskrivelse af serviceniveau for demensdaghjem findes i kvalitetsstandarderne for pleje og praktisk bistand.

Tavshedspligt

Alle kommunalt ansatte har tavshedspligt. Tavshedspligten indskærpes også overfor frivillige, hvor kontakten er etableret gennem demenskonsulenterne.

Du kan få yderligere oplysninger på tlf. 79 96 64 90, eller via e-mail demens@vejen.dk

Kontakt demensfagligt team

Demenskonsulent Marianne Kristensen
Telefon 30 17 08 50
e-mail mk@vejen.dk

Demenskonsulent Addi Wissing Nikolajsen
Telefon 30 17 04 96
e-mail awn@vejen.dk

 

Demenskonsulent Annette Pold

E-mail: anpol@vejen.dk

Telefon 30 71 04 41Demenskonsulent Margaret Ann Usbeck
Telefon 30 17 11 34
e-mail mau@vejen.dk

Demenskonsulent Tina Grethe Jørgensen

Telefon 30 17 04 68
E-mail: tgj@vejen.dk

 

Demenskonsulent Tina Schultz

E-mail tschu@vejen.dk

Telefon 30 17 08 29

Viden om demens

Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomstegn, der skyldes lidelser i hjernen. Demens betyder at hjernen bliver svækket.

10 tegn på demenssygdom

Alzheimerforeningen har lavet en liste over de 10 mest almindelige advarselssignaler ved begyndende demens:

 1. Svækket hukommelse
 2. Besvær med at udføre ellers velkendte opgaver
 3. Problemer med sproget
 4. Manglende orientering i forhold til tid og sted
 5. Dårlig eller nedsat dømmekraft
 6. Problemer med at tænke abstrakt
 7. Forlægger ting
 8. Forandringer i humør og adfærd
 9. Ændringer i personligheden
 10. Mangel på initiativ

Relevante links: www.alzheimer.dk www.hjerneforum.dk www.psykiatrifonden.dk www.netdoktor.dk www.videnscenterfordemens.dk

Korrekt diagnose

Ofte kan det være de pårørende eller en nær bekendt, der får mistanke om udviklingen af demens.

Hvis man oplever, at man selv eller ens nærmeste har symptomer, der tyder på demens, er det vigtigt at gå til lægen med sin mistanke. Det er en god idé at tage et familiemedlem eller nær bekendt med til samtalen hos lægen. De kan ofte bidrage med oplysninger, som man ikke selv er opmærksom på.

Problemer med hukommelsen skyldes ikke altid en begyndende demenssygdom. Tilstande som depression, konfusion (forvirringstilstand), stress, stor alkoholindtagelse, infektion og bivirkninger af visse typer medicin kan give demenslignende symptomer. Det er derfor vigtigt at blive undersøgt med det samme og få stillet den rigtige diagnose, så man kan få den korrekte behandling.

Er der behov for yderligere specialviden og støtte, så kontakt demensfagligt team.

Demensfagligt team bidrager ved udredning.

Demensdaghjem

Kommunens tilbud om dagplads i demensdaghjem tilbydes følgende steder:

”Skovvejens Daghjem” Demensdaghjem på Kærdalen Adresse: Skovvejens Daghjem, Kærdalen 1, 6600 Vejen.

”Seniorklubben” Demensdaghjem på Nørrevang Adresse: Seniorklubben, Skodborg Nørregade 6, 6630 Rødding.

”Liljen” Demensdaghjem på Blomsterengen Adresse: Blomsterengen 42, 6670 Holsted.

Kommunens tilbud om aften/natplads

Tilbydes i Demensafdelingen Solsikken eller Mælkebøtten, Område Kærdalen Med tilknytning til ”Skovvejens Daghjem”. Adresse: Skovvejens Daghjem, Kærdalen 1, 6600 Vejen

Fælles for alle tre daghjem og for alle typer tilbud

Alle steder arbejder man ud fra kommunens demenspolitik.

Ansøgning: For at komme i betragtning til et tilbud skal der ske henvendelse til ”Myndighedsteamet i Social og Ældre”, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen.

Spørgsmål kan rettes til: Demensfagligt team, tlf. 79 96 64 90 Mailadresse: demens@vejen.dk

Betaling: Der er afregning via pensionskontoret for kørsel og forplejning. Borgeren betaler derudover for materialer, arrangementer og udflugter.

Prisliste

Pris pr. tilbud pr. gang: 90 kr. fordelt på 50 kr. for kørsel tur/retur og 40 kr. til forplejning (januar 2018 pris).

Kørsel og forplejning:

Dette koordineres og bestilles af Daghjemmet. Vejen kommunes kørselskontor planlægger kørslen. Spørgsmål til kørslen kan rettes til kørselskontoret, tlf. 79 96 50 00

Afbud

Afbud skal meldes til daghjemmet – gerne i så god tid som muligt af hensyn til planlægningen. Der er egenbetaling for forplejning, hvis afbud sker senere end 3 dage før. Der er egenbetaling for kørsel, hvis afbud sker senere end dagen før. Ved sygdom på dagen kan du fritages for betaling for forplejning og kørsel, hvis du ringer om morgenen.

Du skal melde afbud til dit daghjem:

Skovvejens daghjem, Kærdalen, Vejen tlf. 79 96 58 00 kl. 7.00 og kl. 8.15

Liljen, Blomsterengen, Holsted tlf.nr. 79 96 56 80, alle hverdage fra kl. 7.00

Seniorklubben, Skodborg tlf. 30 17 04 45 mandag og torsdag kl. 9.00 – 16.00 og øvrige dage på tlf. 73 55 26 51

Mål for ophold i demensdaghjem er at

 • Give et kvalificeret og målrettet omsorgstilbud til den demensramte borger.
 • Tilbyde samvær i et anerkendende og trygt miljø.
 • Yde støtte/ aflastning til pårørende eller andre omsorgsgivere.

Kvalificeret omsorgstilbud

Tilpasset den enkeltes behov, særpræg, evner, vaner, interesser og sygdom.

Anerkendende og trygt miljø

Den demensramte borger får oplevelsen af anerkendelse og får styrket sit selvværd.

Støtte/ aflastning til pårørende

Personlighedsændringer hos demensramte borgere opleves belastende for de nære pårørende, som derfor har stort behov for aflastning.

Delmålene er at

 • Styrke de demensramte borgeres ressourcer.
 • Udskyde tidspunktet for en eventuel flytning.
 • Skabe en harmonisk overgang fra eget hjem til plejebolig ved nødvendig flytning.
 • Give mulighed for at vænne sig til en tilværelse med et ændret indhold i dagligdagen.

Formålet med de to typer af tilbud

 • Dagtilbuddet kan være med til at give en god hverdag for den demensramte borger og give aflastning til dennes pårørende, og det kan støtte i at opretholde et aktivt og struktureret hverdagsliv.
 • Aften/ Nattilbuddet kan tilgodese borgere, hvor der er specifikt behov for aften/nataflastning. Det kan give pårørende mulighed for aflastning om natten ved borgere med døgnrytme/ søvn forstyrrelser , hvorved der kommer mere overskud til at klare hverdagen. Det er samtidig et tilbud til borgere med behov for støtte i at opretholde et aktivt og struktureret hverdagsliv i aftentimerne, og det er et tilbud om aflastning til pårørende, således at de kan opretholde deres hverdagsliv.

Målgruppe

 • Hjemmeboende borgere med demensdiagnose eller langvarige demenslignende symptomer, der har behov for stimulering, struktur og omsorg i et omfang, som hjemmet har behov for støtte til at varetage.
 • Demensramte borgere med særligt behov for samvær med ligestillede i et anerkendende miljø.
 • Demensramte borgere med særligt behov for samvær og afpasset aktivitet i trygge omgivelser.

”Skovvejens Daghjem”

Demensdaghjem på Kærdalen Kærdalen 1, 6600 Vejen.

Tlf.nr.: 79 96 58 00. Tlf. tid: Kl. 13.00 – 14.00

Mailadresse: skovvejensdaghjem@vejen.dk Beliggenhed:

I en selvstændig skærmet del af Kærdalen.

Rygning: Der er mulighed for at ryge udendørs.

Dagtilbud

Individuel aftale om dagophold, 1 – 5 dage pr. uge.

Antal pladser: 6-8 borgere ad gangen.

Aktiviteter: Samtaler, socialt samvær og kreative aktiviteter. Sang, spil og ture ud af huset.

Åbningstid: Mandag, tirsdag , onsdag og torsdag kl. 9.30 – 16.00 Fredag kl. 9.30 – 15.00 Lukket på helligdage. 1. maj, 5. juni og 31. december er åbent til kl. 13, såfremt dagene falder på åbningsdage.

Aften/natophold

Individuel aftale om aften/ natophold 1 nat om ugen.

Antal pladser: 1 borger ad gangen.

Aktiviteter: samtaler, socialt samvær.

Åbningstid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 16.00 – 9.30

Lukket hvis fremmødedagen falder på en helligdag

”Liljen” Demensdaghjem på Blomsterengen

Blomsterengen 43, 6670 Holsted.

Liljens tlf: 79 96 56 73, mandag til torsdag fra kl. 8.30 – 16, fredag kl. 8.30 – 14.30

Mailadresse: liljen@vejen.dk

Beliggenhed: I en selvstændig skærmet del af områdecenter Blomsterengen.

Rygning: Der er mulighed for at ryge udendørs.

Dagtilbud

Individuel aftale om dagophold 1 - 5 dage pr. uge. Antal pladser: 6-8 borgere ad gangen. Aktiviteter: Samtaler, socialt samvær og kreative aktiviteter. Sang, spil og ture ud af huset. Åbningstid. Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9.30 – 16.00 Fredag kl. 9.30 – 14.30 Lukket på helligdage. 1.maj, 5. juni og 31. december er åbent til kl. 13, såfremt dagene falder på åbningsdage.

”Seniorklubben” Demensdaghjem på Nørrevang

Skodborg Nørregade 6, 6630 Rødding.

Tlf.nr.: 79 96 68 86 mandag, onsdag og torsdag kl. 9.00 – 16.00 øvrige dage kl. 7.00 – 15.00

Beliggenhed: I en selvstændig skærmet del af Nørrevang.

Rygning: Der er mulighed for at ryge udendørs.

Dagtilbud

Individuel aftale om dagophold, 1 – 3 dage pr. uge.

Antal pladser: 6-8 borgere ad gangen.

Aktiviteter: Samtaler, socialt samvær og kreative aktiviteter. Sang, spil og ture ud af huset.

Åbningstid: Mandag, onsdag og torsdag kl. 9.30 – 16.00. Lukket på helligdage. 1. maj, 5. juni og 31. december er åbent til kl. 13, såfremt dagene falder på åbningsdage.

Boliger til demensramte

Kommunen har demensboliger følgende steder:

 • Enghuset på plejehjemmet Enghaven i Rødding,
 • Solsikken og Mælkebøtten på plejehjemmet Kærdalen i Vejen,
 • Margueritten på plejehjemmet Blomsterengen i Holsted,
 • Anemonen på plejehjemmet Lundtoft i Brørup.
GPS til demensramte

Vejen Kommune råder over et antal GPS-sendere til demensramte borgere.

Formålet er at øge borgerens personlige frihed og tryghed ved at bevæge sig rundt udendørs trods orienteringsproblemer samt at sikre, at borgeren kan blive sporet og få hjælp i en nødsituation.

GPS-senderen bevilges af demenskonsulenterne efter en konkret individuel vurdering ud fra en samtale med den demensramte borger og de pårørende.

Før udlevering af GPS skal der foreligge en demensdiagnose eller dokumentation for langvarige demenslignende symptomer samt en samtykkeerklæring fra borger.

Enhver kan henvende sig vedr. behov for GPS.

Du kan få yderligere oplysninger ved at henvende dig til din demenskonsulent eller på tlf. 79 96 64 90 og pr. mail demens@vejen.dk

Klub til dig med demens i tidlig stadie

Klub for personer med demens, som er tidligt i demensforløbet

Demens kan have indflydelse på din hverdag.

Vi vil gerne række hånden ud med et tilbud til dig i den tidlige fase af sygdommen. Klubben er et fristed, hvor du kan mødes med ligestillede du kan tale og lave aktiviteter med. Her er der tryghed, inspiration og rummelighed; en afslappet atmosfære, hvor du kan være dig selv!

Hvem er klubben for?

Du er tidlig i dit demensforløb

Du er under 75 år

Du kan gå en lang tur uden problemer

Du kan deltage i aktiviteter ud af huset

Du kan deltage socialt og i gruppesammenhæng

Du er selvhjulpen ifht påklædning, toiletbesøg, medicin m.m.

Du kan selv komme til og fra klubben eller ved hjælp af pårørende

Aktiviteter

Vi vælger i fællesskab, hvilke aktiviteter vi laver.

Værterne vil bl.a. byde ind med aktiviteter, der udfordrer hjernen.

Hvor og tidspunkt

Fredenshjem: fredage kl. 9.30-12.30

Fredensvej 3, Brørup

Rødding aktivitetscenter: tirsdage kl. 10-13

Rødding Østergade 28, Rødding

Pris

10 kr. pr. gang til kaffe og lidt godt til ganen. Derudover egenbetaling for materialer og udflugter osv.

Øvrigt

Der vil max. være 8 i klubben foruden de 2 værter.

Tilmelding

Har du spørgsmål vedr. klubben eller vil du gerne deltage, er du velkommen til at kontakte vært

Annette Pold, tlf. 30 71 04 41

Du kan også kontakte din demenskonsulent.

 

Pårørendegrupper og demenscafe

Ingen bør være alene med sine problemer om demens

Flere steder i kommunen findes der pårørendegrupper, hvor demenskonsulenten er tovholder. Her har ægtefælle/samlever mulighed for at hente hjælp og støtte gennem samtaler og samvær med andre i samme situation.

I et tilstødende lokale vil frivillige hjælpere afholde demenscafé, som giver den demensramte mulighed for socialt samvær. Der er kaffebord og forskellige aktiviteter f.eks. sang og musik.

På samme måde som i gruppen for ægtefæller/samlevere har vi en gruppe for voksne børn til demente borgere i Vejen Kommune. Dog er der i den forbindelse ingen demenscafé. Gruppens møder bliver afholdt på Områdekontor Rødding ca. 8 gange om året.

Yderligere information

Kontakt demensfagligt team

Sved på panden

Det er påvist, at fysisk aktivitet og træning kan have stor betydning for fysisk funktion og evnen til at udføre dagligdags aktiviteter. Det er derfor en god idé at holde sig i form.

Borgere med lettere hukommelsesproblemer har mulighed for at benytte sig af et visiteret motionstilbud. Formålet er at få sved på panden i et varmt fællesskab.

Yderligere information: kontakt demensfagligt team

Livshistorie

En livshistorie er et dokument som borgeren eller en pårørende udarbejder. Livshistorien skaber kontakt, støtter hukommelsen, styrker identiteten og kan være med til at øge livskvaliteten. Livshistorien er derfor vigtig som udgangspunkt for omsorg og samvær.

Skabelon til livshistorie findes her: Brudstykker af mit livs historie

Et plejetestamente giver personen med demens mulighed for at få indflydelse på sit eget liv i fremtiden ved i god til at udtrykke sine ønsker til den fremtidige omsorg, pleje og boligsituation.

Plejetestamente