Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Folkeoplysningsudvalget

Mødedato: 24-10-2018

Mødested: M 4 - Vejen Rådhus

1.Orientering fra Udvalget sundhed, kultur og fritid

Orientering fra Udvalget sundhed, kultur og fritid


Sagsfremstilling
Orientering fra strategiseminaret den 23. oktober 2018.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-10-2018
Poul Egelykke og Peter Fallesen orienterede om, at:
-         Udvalget for sundhed, kultur og fritid har haft strategiseminar den 23. oktober 2018
 
 
 
 
Afbud: Jørn Holmgaard

2.Foreningsmøde den 31. oktober 2018

Sagsnummer: 17/8556

Foreningsmøde den 31. oktober 2018


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.

Sagsfremstilling
Foreningsmødet holdes i Glejbjerg Fritidscenter den 31. oktober 2018 kl. 19.00.
 
Der ønskes en drøftelse af oplæg til drejebog for aftenen.

Tidligere behandling
16.08.2018 Folkeoplysningsudvalget.
20.09.2018 Folkeoplysningsudvalget.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 16-08-2018
Foreningsmødet afholdes den 31. oktober 2018 kl. 19.00 i Glejbjerg Fritidscenter. Af emner blev foreslået, at deltagerne skal aktiveres i mødet og idéudveksle, om bl.a. anerkendelse af frivillige og samarbejde klubberne imellem.
Der vil blive planlagt et selvstændigt foreningsmøde med aftenskolerne i Vejen Kommune.
 
Afbud: Thue Uhre Lauridsen
 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20-09-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at afholde et møde om foreningsmødet torsdag den 27. september 2018, klokken 16.00-17.00. Administrationen kommer med et oplæg dertil.
 
 
 
 
Afbud: Brian Kronborg
Fraværende: Poul Egelykke

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-10-2018
Administrationen orienterede om foreningsmødet den 31. oktober og Folkeoplysningsudvalget drøftede aftens forløb og deres rolle heri.
 
 
 
 
Afbud: Jørn Holmgaard

Bilag

3.Retningslinjer for Hædring af idrætsfolk

Sagsnummer: 18/26250

Retningslinjer for Hædring af idrætsfolk


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget ønsker en drøftelse af retningslinjerne for arrangementet Hædring af
Idrætsfolk og har nedsat en mindre arbejdsgruppe der skulle komme med forslag til retningslinjer.
Arbejdsgruppen har holdt møde den 18.10.2018 og har udarbejdet et notat som er vedhæftet i bilag.

Tidligere behandling
20.09.2018

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-10-2018
Arbejdsgruppen orienterede om notatet og Folkeoplysningsudvalget besluttede at godkende retningslinjerne for Hædring af Idrætsfolk.
 
 
 
 
Afbud: Jørn Holmgaard

Bilag

4.Arrangementet Hædring af Idrætsfolk - fastsættelse af dato

Sagsnummer: 18/26250

Arrangementet Hædring af Idrætsfolk - fastsættelse af dato


Sagsfremstilling
Fastsættelse af dato for afholdelse af arrangementet Hædring af Idrætsfolk 2019.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-10-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at afholde arrangementet Hædring af Idrætsfolk onsdag den 11. april 2019. Administrationen skal undersøge mulighederne for, at arrangementet kan afholdes i Sdr. Hygum Aktivitetscenter
 
 
 
 
Afbud: Jørn Holmgaard

5.Ansøgning fra Holsted Ungdoms- og Gymnastikforening

Sagsnummer: 18/437

Ansøgning fra Holsted Ungdoms- og Gymnastikforening


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget giver afslag på ansøgningen.

Sagsfremstilling
Holsted Ungdoms- og Gymnastikforening (HUGF) har tre piger, der skal deltage i Special Olympics World Summer Games 2019 i Abu Dhabi.
Special Olympics henvender sig til mennesker med et udviklingshandicap, og afholdes hvert 4. år. Special Olympics Danmark har fået tildelt en deltagerkvote af arrangørerne og Danmark deltager med 89 idrætsudøvere og 26 trænere/ledere.
 
De tre piger er en del af det danske Special Olympics landshold i rytmisk gymnastik, hvor deres discipliner er bold, sjippetov, tøndebånd og vimpel.
 
Budget:
Deltagergebyr á 12.000 kr.
36.000 kr.
Konkurrencedragt á 900 kr.
2.700 kr.
Tøndebånd á 150 kr.
450 kr.
Vimpel (eks. stick) á 100 kr.
300 kr.
Bold á 150 kr.
450 kr.
Sjippetov á 100 kr.
300 kr.
2 x kørsel til fællestræning i Nr. Broby
855 kr.
I alt
41.055 kr.
 
Foreningen søger om tilskud til pigernes deltagelse.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser

 

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
www.vejen.dk/aktivitetspulje

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-10-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at give afslag på ansøgningen.
 
 
 
 
Afbud: Jørn Holmgaard

6.Ansøgning fra Parkinsondans Rødding

Sagsnummer: 18/437

Ansøgning fra Parkinsondans Rødding


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget bevilger 10.000 kr.

Sagsfremstilling
I Rødding er der to sundhedsambassadører, der ønsker at starte op med parkinsondans i Rødding Centret.
 
Målet med ansøgningen er at samle parkinsonfamilier i Vejen Kommune i et fælles projekt, centreret omkring dansetræning, musik og livsglæde.
For at nå dette mål har initiativtagerne hyret en uddannet danseinstruktør. På sigt vil de uddanne egen instruktør.
 
Initiativtagerne har i samarbejde med administrationen udarbejdet et revideret budget for projektet. Projektet kører i første omgang i en prøveperiode på 15 gange.
Den 10. oktober begyndte aktiviteten og der dukkede 32 personer op.
 
Budget for projektet:
 
Danseinstruktør 15 uger á 1.050 kr.
15.750 kr.
Kørsel til instruktør 15 uger á 475 kr.
7.125 kr.
Lokaleleje i Rødding Centret 105 kr. x 1,5 t x 15 uger
2.362 kr.
Annoncering
2.500 kr.
Kørsel til afhentning af deltagere
2.000 kr.
Udgifter i alt
29.737 kr.
 
Deltagerbetalingen er 30 kr. pr. person pr. gang. Initiativtagerne har indtil videre modtaget sponsorater på i alt 9.000 kr.

Tidligere behandling
20.09.2018 Folkeoplysningsudvalget.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
www.vejen.dk/aktivitetspulje

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20-09-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at udsætte punktet.
Administrationen vil tage kontakt til Rødding Parkinsondans.
 
 
Afbud: Brian Kronborg
Fraværende: Poul Egelykke

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-10-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 10.000 kr. til projektet.
 
 
 
 
Afbud: Jørn Holmgaard

7.Ansøgning fra Brørup Badmintonklub

Sagsnummer: 18/437

Ansøgning fra Brørup Badmintonklub


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.

Sagsfremstilling
Brørup Badmintonklub har startet et projekt op som hedder ”bevæg dig for livet”.
Bevæg dig for livet projektet i Brørup og omegn, er et tiltag som skal imødekomme det stigende antal inaktive unge, samt ældre.
 
Løsning/tiltag fra Brørup Badmintonklub vil være forskellige arrangementer i løbet af 2018 og 2019. Det skal markedsføres via sociale medier (Facebook og skoleportaler) som rammer målgrupperne.
 
Budget for ”bevæg dig for livet”:
 
Udstyr til arrangement (ketcher, bolde, ect)
kr.   5.000,00
Halleje + forplejning til arrangementer
kr.   5.000,00
Markedsførings materiale
kr.   5.000,00
DGI konsulenter til arrangementer
kr.   5.000,00
SUM Total
kr. 20.000,00
 

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Høring

 

Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-10-2018
Kenni Birkelund, formand for Brørup Badmintonklub, deltog under punktet og fremlagde projektet.
 
Folkeoplysningsudvalget besluttede at udsætte punktet og afvente en revurderet udgave af ansøgningen.
 
 
 
 
Afbud: Jørn Holmgaard
Fraværende: Brian Kronborg

8.Ansøgning til mindre anlægsprojekter 2018 - Vejen Skibelund Skytteforening

Sagsnummer: 17/23175

Ansøgning til mindre anlægsprojekter 2018 - Vejen Skibelund Skytteforening


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget bevilger 4.000 kr.

Sagsfremstilling
Vejen-Skibelund Skytteforening søger om tilskud til renoveringen af deres pistolbane, som blev udført tilbage i 2017.
 
Kort før udendørssæson gik i gang, blev deres 25 meter pistolbane kasseret ved politiets banesyn. Blænderne (kuglefanget) skulle udskiftes og der skulle opføres et nyt halvtag over dueanlægget.
Foreningen havde derfor ingen mulighed for at benytte pistolbanen, før det var bragt i orden og politiet havde gennemført og godkendt et nyt banetilsyn.
Foreningen vurderede, at de ikke havde tid til at sende en ansøgning inden projektstart, da dette ville betyde, at pistolbanen skulle være lukket en stor del af sommersæsonen.
 
Overblik over renoveringen:
Nedtagning af eksisterende blændere (kuglefang) inkl. stålbagplade
Opsætning af ny blænder (Den gamle stålplade blev genbrugt til blænderens bagside)
Bortskaffelse af nedtaget materiale

Indkøbte materialer: 4.630 kr.
35 arbejdstimer á 100 kr.:3.500 kr.
I alt: 8.130 kr.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-10-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 4.000 kr. til projektet.
 
 
 
 
Afbud: Jørn Holmgaard

9.Ansøgning til mindre anlægsprojekter 2018 - Brørup Skyttekreds

Sagsnummer: 17/23175

Ansøgning til mindre anlægsprojekter 2018 - Brørup Skyttekreds


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget bevilger 40.000 kr.

Sagsfremstilling
Brørup Skyttekreds søger om tilskud på 50.000 kr. til første etape af renovering/modernisering af 50 meter skydebane.
 
Skydebanen blev oprettet i 1995 i forbindelse med nybygning af skydehus, og banen bliver flittigt brugt. Selve skiveopstillingen er efterhånden ved at være nedslidt og der ønskes en renovering/modernisering/opgradering til elektronisk anlæg som de øvrige baner.
Baneanlægget står til rådighed for alle, såvel sportsskytter som jægere.
 
Første etape i projektet vil bestå af 4 stk. baner af fabrikatet Kongsberg.
 
Eget arbejde omfatter alt el-arbejde, pålægning af gulv, opsætning af skiveanlæg, samt diverse småting.
Projektet forventes gennemført i 2020 under forudsætning af, at finansieringen falder på plads.
 
 
Budget:
Ex. moms
Inkl. moms
Skiveanlæg
116.324 kr.
145.405 kr.
Gulvbelægning inkl. forventet prisstigning
3.728 kr.
4.659 kr.
Materiale til opsætning af skiver m.m.
8.000 kr.
10.000 kr.
I alt ex. moms
128.052 kr.
160.064 kr.
 
 
 
 
 
 
Forventet finansiering:
 
 
Skydebaneforeningen DANMARK – lån
 
50.000 kr.
Vejen Kommune
 
50.000 kr.
Andre søgte fonde, samt værdi af eget arbejde
 
50.000 kr.
Eget kontant indskud
 
10.000 kr.
I alt
 
160.000 kr.
 
Der er 100.000 kr. til rest i puljen.
 
 
 

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-10-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 40.000 kr. til projektet.
 
 
 
 
Afbud: Jørn Holmgaard
Fraværende: Brian Kronborg

10.Ansøgning til mindre anlægsprojekter 2018 - Jels Krolf Klub

Sagsnummer: 17/23175

Ansøgning til mindre anlægsprojekter 2018 - Jels Krolf Klub


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget bevilger 8.750 kr.

Sagsfremstilling
Jels Krolf Klub søger tilskud til en ny varmepumpe.
 
Jels Krolf Klub har en 10 år gammel varmepumpe, som ikke fungerer optimalt og som er for lille i forhold til klubhusets størrelse. Dette er specielt en udfordring i vinterhalvåret, hvor medlemmerne spiller indendørs bowls i flyverdragter. Derudover bliver klubhuset flittigt brugt hele året rundt af foreningens 80 medlemmer.
 
Jels Krolf Klub har fået et tilbud på en større varmepumpe inklusiv montering til 17.500 kr. ex moms.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-10-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 8.750 kr. til projektet.
 
 
 
 
Afbud: Jørn Holmgaard
Fraværende: Brian Kronborg

11.Omfordeling af tilskud 2018 - Aftenskolerne

Sagsnummer: 17/18115

Omfordeling af tilskud 2018 - Aftenskolerne


Administrativ indstilling
Ingen.

Sagsfremstilling
I forbindelse med fordeling af tilskud for 2018 til aftenskolerne, blev alle aftenskoler reduceret forholdsmæssigt i forhold til deres ansøgninger, da budgettet for området ikke kunne dække ansøgningerne. Dette ses tydeligt af de mange ansøgninger til omfordeling, der er modtaget.
 
Da regnskaberne for aftenskolerne blev gennemgået i sommeren 2018 viste det sig, at der var flere aftenskoler, der havde modtaget for meget i tilskud, hvilket betød, at der blev tilbagebetalt ca. 150.000 kr. til Vejen Kommune.
 
Aftenskolerne i Vejen Kommune har søgt om fordeling af uforbrugte midler
 
Aftenskole            
Ønsker
Afstår
Jels Husholdningsforening
3.000
 
Lintrup Aftenskole
 
 
Skodborg Aftenskole
4.000
 
Rødding Gigtforening
10.000
 
Vejen Gigtforening
7.400
 
Holsted Aftenskole
1.500
 
Brørup Aftenskole
2.500
 
AOF
36.913
 
Bække Aftenskole
 
 
LOF Kolding-Vejen
 
 
Vejen Brørup Havekreds
 
 
Holmeå Kunstforening
500
 
Grundtvigsk Forum
2.000
 
Vejen Aftenskole
 
 
FOF Kolding-Vejen
10.000
 
 

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vejen-ordningen, tilskud til voksenundervisning.

Høring
Aftenskolernes Samråd

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-10-2018
Administrationen orienterede om omfordelingen af tilskud 2018, samt nye oplysninger, som er kommet til efter dagsordenen blev udsendt:
-         LOF afstår 80.000 kr. i tilskud for 2018
-         Vejen Aftenskole ønsker 10.000 kr. i tilskud for 2018
 
Folkeoplysningsudvalget besluttede at imødekomme ønskerne til omfordelingerne 2018.
 
 
 
 
Afbud: Jørn Holmgaard

12.Handicapundervisning

Sagsnummer: 18/26916

Handicapundervisning


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.

Sagsfremstilling
På baggrund af et spørgsmål fra en aftenskole omkring, hvorvidt stress er et handicap, ønskes der en drøftelse i Folkeoplysningsudvalget.
 
Byrådet i Vejen Kommune godkendte den 7. februar 2012 retningslinjer for handicapundervisning.
 
De vedtagne retningslinjer ser således ud:
 
”Ifølge folkeoplysningslovens § 11, stk. 4 kan der ydes supplerende tilskud til deltagere, der er handicappede i forhold til et konkret emne.
 
For at der kan ydes forhøjet tilskud i Vejen Kommune 
 
?       skal deltageren være afskåret fra at deltage på lige vilkår med ikke-handicappede.  
?       skal deltageren være handicappet i forhold til det konkrete emne. At man har et handicap er ikke ensbetydende med, at man er handicappet i forhold til emnet.
?       kræves det, at en særlig tilrettelæggelse og pædagogisk indsats er nødvendig for, at deltageren kan opnå fuldt udbytte af undervisningen.
 
Undervisningen kan tilrettelægges således, at deltagere, der er handicappede i forhold til emnet, kan integreres på et alment hold, eller der kan oprettes små hold specielt tilrettelagt for handicappede.
 
Undervisning, hvor hovedformålet er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap, er ikke tilskudsberettiget i henhold til folkeoplysningsloven, men hører under anden lovgivning.
 
Eksempler (ikke udtømmende):
 
Handicappede deltagere integreret på almindelige hold:  
                                                     
?       En kørestolsbruger vil være at betragte som almindelig deltager i fag som f.eks. historie, geografi, italienske vine. Men i faget bevægelseslære vil pågældende være handicappet i forhold til emnet.
?       En person, der er ordblind, vil være at betragte som almindelig deltager i fag som f.eks. tegning og maling, men i fagene tysk, fransk m.v. kan pågældende være handicappet i forhold til emnet.
 
Specielt tilrettelagte hold for handicappede:
 
?       Kurser i filosofi, historie, litteratur m.v. tilrettelagt for personer der er udviklingshæmmede eller sent hjerneskadede er handicapundervisning, hvorimod de samme emner tilrettelagt for bevægelseshandicappede ikke er handicapundervisning.
 
Ikke tilskudsberettiget undervisning:
 
?       “Rygøvelser” tilrettelagt for personer med dårlig ryg.
?       Kurser for angstlidende, hvor emne og formål er rettet mod at formindske angstfølelsen.
?       Kurser for blinde i blindskrift.
 
Dokumentation
 
Foreningen er ansvarlig overfor kommunen for, at de enkelte deltagere opfylder betingelserne for at være handicappet i forhold til emnet. I tvivlstilfælde kontaktes Kultur & Fritid.
Leder og lærer skal være afklaret med hensyn til, hvad deltagerens handicap i forhold til det konkrete emne består i, og hvilke særlige hensyn og pædagogiske indsatser, der iværksættes for den enkelte deltager eller holdet.
De særlige hensyn og pædagogiske indsatser skal kunne dokumenteres på forlangende. Der kan løbende blive foretaget stikprøvekontrol.
 
Deltagere, der er handicappede i forhold til emnet, skal underskrive en erklæring om, at han/hun på grund af fysisk eller psykisk handicap, herunder læse-/stavevanskeligheder, er afskåret fra almindelig undervisning i forhold til det pågældende fag.
Erklæringen kan også gives af den offentlige myndighed, værge eller institution, hvor pågældende bor. Denne mulighed kan finde anvendelse, hvor underskrivelsen af en sådan erklæring vil være problematisk for den handicappede.
Kvitteringen opbevares i foreningen og indsendes kun på forlangende fra Vejen Kommune.
 
Annoncering
 
Ved annoncering af kurser tilrettelagt for handicappede skal fremgå, hvorledes undervisningen er tilrettelagt”.
 
 
 
Lønudgifter i de aftenskoler, der har haft handicapundervisning på programmet i 2017:
 
 
Almen (1/3)
Handicap (8/9)
Instrumental (5/7)
AOF
51.389
90.510
41.111
LOF Kolding-Vejen
126.944
37.008
-
Vejen Aftenskole
168.291
6.855
61.866
 
 
 
Handicap (2/3)
Rødding Gigtforening
119.051
Vejen Gigtforening
57.711
 
 
 

Tidligere behandling
20.09.2018 Folkeoplysningsudvalget.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Folkeoplysningsloven.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20-09-2018
Punktet udsættes til næste møde.
 
 
 
 
Afbud: Brian Kronborg
Fraværende: Poul Egelykke

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-10-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede, at der arbejdes med en forsøgsperiode, hvor aftenskolerne kan byde ind med forslag til hold for stressramte.
En mulighed kan være, at der afsættes en pulje i forbindelse med fordeling af tilskud til aftenskolerne for 2019. 
 
 
 
 
Afbud: Jørn Holmgaard

13.Siden sidst

Siden sidst


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-10-2018
Administrationen orienterede om, at:
 
-         Ladelund Rideklub har fået accept på, at de må bruge et tidligere bevilget tilskud til at etablere en ny ridebane i stedet for at renovere en gammel.
 
-         Tobøl Rideklub søger om forhøjet lokaletilskud fra august 2019, og dette forhandles i forbindelse med genforhandling af fastprisaftalen.
 
-         vi har godkendt vedtægter for Gordons Rute Fight Club og de er nu en folkeoplysende forening.
 
Sanne Vestergaard og Jens Christian Christensen orienterede om, at:
-         de har deltaget i kurset fra Fritid og Samfund i Hovborg.
 
 
 
 
Afbud: Jørn Holmgaard
Fraværende: Brian Kronborg

14.Eventuelt

Eventuelt


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-10-2018
Intet.
 
 
 
 
Afbud: Jørn Holmgaard
Fraværende: Brian Kronborg

15.Opsamling for møde

Opsamling for møde


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-10-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at forsøge at få omtale af projekt Parkinsondans.
 
 
 
 
Afbud: Jørn Holmgaard
Fraværende: Brian Kronborg