Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Kulturelt Samråd

Mødedato: 28-02-2018

Mødested: M 4 - Vejen Rådhus

1.Konstituering og arbejdsplan for 2018

Sagsnummer: 17/22349

Konstituering og arbejdsplan for 2018


Administrativ indstilling
Sagsfremstilling
Efter årsmødet i januar, hvor der var valg til Kulturelt Samråd, skal der nu vælges en formand og en næstformand.
 
Kulturelt Samråd drøfter også arbejdsplanen for 2018.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 28-02-2018
Kulturelt Samråd konstituerede sig med Helle Barnhøj som formand og Anker Ravn Knudsen som næstformand.
 
Arbejdsplan for 2018.
De sædvanlige uddelingsmøder med drøftelse af ansøgningerne.
Uddeling af Kulturprisen juli 2018
Konference i Askov i september, hvor Kulturelle Samråd i Danmark er vært.

2.Godkendelse af referat fra sidste møde

Sagsnummer: 17/22349

Godkendelse af referat fra sidste møde


Administrativ indstilling
Ingen

Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra sidste møde i november 2017, som ses på https://vejen.dk/politik/dagsordener-og-referater/?agendaId=1415160

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 28-02-2018
Godkendt.

3.Økonomisk status før uddeling

Sagsnummer: 17/22349

Økonomisk status før uddeling


Administrativ indstilling
Sagsfremstilling
Der er 4.300 kr. tilbage på driftskontoen.
Der er 70.000 kr. til uddeling – 5.000 er reserveret til modtageren af Kulturprisen, og det er forudsat overførsel af de 30.000 kr. til arrangementer gennemført i 2018 men bevilliget i 2017.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 28-02-2018
Taget til efterretning.

Bilag

4.Ansøgning fra Klub 2000

Sagsnummer: 17/22349

Ansøgning fra Klub 2000


Administrativ indstilling
Sagsfremstilling
Klub 2000 i Sdr. Hygum søger om tilskud på op til 15.250 kr. til et foredrag med Lisbeth Zornig Andersen den 1. marts 2018. Hun holder foredraget ”Sådan skaber du robuste børn”. Hun fortæller om de unge og deres udfordringer, og hvordan vi træner dem til at blive mere robuste og modstandsdygtige over for det pres, de møder.
 
Klub 2000 arbejder sammen med Sdr. Hygum Aktivitetscenter om arrangementet, som tilbydes for hele kommunen.
 
Budget
Udgifter:
Foredragsholder Lisbeth Zornig Andersen
23.200
Transport
2.500
Annonce i diverse ugeblade
2.000
Øvrigt pr-materiale
1.500
Lys og lyd
2.000
Leje af Aktivitetscentret
1.000
Kaffe og kage
6.000
Drikkevarer
700
Udgifter i alt
38.900
 
Indtægter:
Entré ved 175 personer à 130 kr.
22.750
Salg af øl og sodavand
900
Indtægter i alt
23.650
 
 
Underskud og finansieringsbehov
15.250
                            

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 28-02-2018
Kulturelt Samråd bevilliger støtte på 5.000 kroner til støtte til annoncering og pr, leje af sal og lidt til lyd.

Bilag

5.Ansøgning fra Skin Tuxedo

Sagsnummer: 17/22349

Ansøgning fra Skin Tuxedo


Administrativ indstilling
Sagsfremstilling
Rockbandet Skin Tuxedo søger om 12.000 kr. i støtte til at betale for indspilningen af deres første fuldlængde album. De bruger Martin Pagaard Wolff som producer; han har været involveret i blandt andet flere Volbeat-albums i teknisk kapacitet og er ny som producer.
 
For at nå ud til folk med deres musik er de gået i gang med indspilningen i november 2017 og forventer at være færdige i april 2018. De har betalt første rate på 12.000 kr. til produceren i november, og de skal betale yderligere 12.000 kr., når albummet er færdigt.
 
Målgruppen er rockelskere i ind- og udland og deres eksisterende fanbase. I 2015 udgav de EP’en ’Transition’, som blev godt modtaget af lyttere og anmeldere.
 
3 af bandets 4 medlemmer har tilknytning til Vejen, og bandet øver i Rytmisk Musik Vejens lokaler på Østerbyskolen.
 
Projektet vil blive markedsført primært via facebook, men også via digitale streamingtjenester og koncerter i hele landet.
 
Udgift:
Indledende arbejde i øvelokalet og indspilning af 9 cuetracks, trommeindspilning til brug i produktion
12.000
Indspilning af guitar-, bas- og vokalspor til brug i produktion, mix og mastering
12.000
Udgifter i alt
24.000
 
De første 12.000 er betalt af egen lomme, og de søger til de sidste 12.000 kr.

Målet er, at produktion af fysiske plader også skal betales af egne lommer, hvorfor de fysiske plader ikke er taget med i oversigten. De fysiske plader betragtes som et væsentligt led i den fremtidige markedsføring af projektet og medfører derfor ikke nævneværdig indtægt.
 
De har også søgt Esbjerg Kommune, da flere af bandets medlemmer bor der. De har efter indsendelsen af ansøgningen fået afslag fra Esbjerg Kommune.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 28-02-2018
Kulturelt Samråd bevilliger støtte på 3.000 kroner for at anerkende bandets arbejde og det lokale musikmiljø.

Bilag

6.Ansøgning fra Rødding Egnskor

Sagsnummer: 17/22349

Ansøgning fra Rødding Egnskor


Administrativ indstilling
Sagsfremstilling
I forbindelse med deres 70 års jubilæum ønsker Rødding Egnskor at holde en jubilæumskoncert den 25. maj på Rødding Højskole og invitere fem andre kor fra kommunen.
 
De søger 13.000 kr. til pianist og solist samt til annoncering, programmer og plakater.
 
Budgettet for Jubilæumskoncerten er:
 
Udgifter til 1 pianist og 1 solist
8.000
Annoncering
2.000
Opsætning og trykning af programmer og plakater
3.000
Udgifter, hvortil der søges tilskud
13.000
 
 
Herudover afholder foreningen udgifter til:
 
Kaffebord inviterede kor og gæster  
10.000
Blomster til dirigenter og formænd
2.000
Budgetteret udgift i alt
25.000
 

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 28-02-2018
Kulturelt Samråd støtter med 5.000 kroner til annoncering og programmer.

Bilag

7.Planlægning af uddeling af Kulturpris

Sagsnummer: 17/22349

Planlægning af uddeling af Kulturpris


Administrativ indstilling
Ingen

Sagsfremstilling
Planlægning af proces, presse og uddeling af Kulturpris.
Kulturprisen er nærmere beskrevet på www.vejen.dk/kulturpris

Tidligere behandling
Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 28-02-2018
Vi aftaler med Jels Vikingespil i forhold til at uddele Kulturprisen til Jels Vikingespils pressepremiere 4. juli. (Er aftalt efter mødet).
 
Vi skal have forslag til kandidater ind med en deadline 1/6. Vinderen finder vi på juni-mødet.
Vi sætter en annonce på kommunesiden i Ugeavisen tre uger før
Vi sender en artikel med Helle til JV og ugeaviser en måneds tid før.
Vi aftaler med JV om at portrættere kandidaterne forud for afsløringen af Kulturprisen. (Er aftalt efter mødet).
 
Vi lægger en liste over tidligere modtagere på www.vejen.dk/kultureltsamraad

8.Orientering fra det politiske udvalg

Sagsnummer: 17/22349

Orientering fra det politiske udvalg


Administrativ indstilling
Ingen

Sagsfremstilling
Orientering fra det politiske udvalg

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 28-02-2018
Børnekultur på Tværs i Vejen har været til politisk behandling og er taget godt imod. Der er søgt om 100.000 til det. Til næste udvalgsmøde ønsker politikerne svar på nogle spørgsmål, blandt andet om mulighed for at sætte busser til at køre børn ind fra kommunen og tilbage igen.
 
Arrangementer ligger tirsdag uge 42 og er henvendt til børnefamilier, dagplejere, børnehaver og SFO’er.
 
Hvis det er en succes, søges der igen næste år, hvor det flytter til en af de andre større byer i kommunen.

9.Siden sidst

Sagsnummer: 17/22349

Siden sidst


Administrativ indstilling
Ingen

Sagsfremstilling
Noget nyt at berette fra kulturlivet?

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 28-02-2018
Der er uddelt penge til lokale arrangementer i Trekantområdets Festuge, der ligger 24. august til 2. september. Der kommer også en Art Zone på Museet på Sønderskov som en af i alt syv Art Zones i Trekantområdet.
 
Kulturelle Samråd i Danmark holder konference 21.-23. september på Askov Højskole. Det er ikke helt afklaret, hvad vores rolle bliver. Om lørdagen vil de sætte frivillighed til debat og invitere lokale foreninger ind til at fortælle om deres forening - hvad laver de, hvordan er de en del af kulturlivet, hvordan driver de deres forening? Denne del af programmet ser ud til at komme til at foregå på Sløjdscenen. Som frivilligt punkt kan deltagerne søndag efter programmet besøge Poul la Cour Museet.
 
Busturen rundt i kommunen er skrinlagt.
 
Helle, Bo og Charlotte K. udgør en lille arbejdsgruppe, der har dialogen med Kulturelle Samråd i Danmark.

10.Eventuelt

Sagsnummer: 17/22349

Eventuelt


Administrativ indstilling
Ingen

Sagsfremstilling
Eventuelt
Mødedatoer – helst datoer, hvor alle kan. Bedste bud indtil nu er 5/6 eller 18/6 samt 10/9 og 12/11.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 28-02-2018
 
Uddelingsmøder i resten af 2018:
Torsdag 14/6 kl. 16.30-18.30
Mandag 10/9 kl. 16.30-18.30
Mandag 12/11 kl. 16.30-18.30