Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Folkeoplysningsudvalget

Mødedato: 11-01-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Orientering fra Udvalget for sundhed, kultur & fritid

Orientering fra Udvalget for sundhed, kultur & fritid


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 11-01-2018
Ingen.
 
 
 

2.Ansøgning fra BGF

Sagsnummer: 18/437

Ansøgning fra BGF


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget bevilger 11.000 kr.

Sagsfremstilling
BGF-floorball er en ny aktivitet under Brørup Gymnastikforening (BGF).
 
Floorball blev introduceret i februar 2017 ved et åbent hus arrangement i klubben.
Der er pt 20 betalende medlemmer bestående af voksne M/K.
De træner to gange om ugen – i 48 uger, og betaler et kontingent på 400 kr. pr. halvår.
 
Medlemmerne ønsker at videreudvikle deres færdigheder gennem bandespil, så de kan spille på niveau med de klubber, som de spiller mod ved stævner.
 
Foreningen søger om tilskud til floorball-bander, samt to kørevogne – i alt 32.796 kr. ex. moms. Banen måler 20 x 40 meter og har sider på 50 cm i højden. Banen er godkendt til stævner og turneringer.
 
Medlemmerne har drøftet muligheden for at udleje banen til andre, og er indstillet herpå, mod at banen altid er til foreningens rådighed på træningsdage og events/stævnedatoer.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Aktivitets- og Udviklingspuljen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 11-01-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 11.000 kr. til BGF. 
 
 
 
Jørn Holmgaard deltog ikke i behandling af punktet.
Afbud: Finn Larsen.

3.Ansøgning fra Skodborg IF

Sagsnummer: 18/437

Ansøgning fra Skodborg IF


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.

Sagsfremstilling
Skodborg IF ønsker at tilbyde en ny aktivitet, hvor der skabes en ramme og et miljø rettet mod en målgruppe der ikke bruger de traditionelle fritidsaktiviteter og i den forbindelse søger de om tilskud til opstart af e-sport.
 
Ved opstart af e-sport ønsker Skodborg IF at skabe et trygt og fællesskabende miljø, i et allerede stærkt forankret foreningsmiljø. De unge skal oplyses om sundhed og der skal være fysiske aktiviteter som fremmer samarbejdet og koncentrationsevnen. Skodborg IF vil lave et informationsmøde/interesse møde primo 2018, hvor forældre vil blive inviteret med deres børn så de kan få en forståelse for hvad e-sport er. Det vil også blive slået op på de sociale medier, så de kan se hvor mange der viser interesse. De ønsker opstart foråret 2018, hvis de når at få midler til projektet og ellers efterår 2018.
 
Skodborg IF har deltaget i opstartsmøde hos DGI Jylland og sparringsmøde med initiativtagerne bag e-sport Oksbøl, som er en sammenlignende by. De startede op 1. september og havde medio november 70 medlemmer.
 
Skodborg IF ønsker at ramme denne målgruppe:
 
  • Børn og unge mennesker i alderen 10-18 år
  • Gamere 18+
  • Net cafemiljø for byens øvrige foreninger
  • Seniorer/ældre til eks. Pc træning og slægtsforskning
  • Kan lejes ud til aftenskolen og Skodborg Børnecenter
 
Mål for antal medlemmer:
 
  • År 1 – 10/18 år = 50 medlemmer og 18+ = 20 medlemmer
  • År 2 – 10/18 år = 70 medlemmer og 18+ = 30 medlemmer
 
De eftersender budget og to tilbud.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Aktivitets- og Udviklingspuljen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 11-01-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at give afslag på ansøgningen, da udvalget tidligere besluttede, at Rødding IF e-sport i første omgang skulle være ”forsøgs-forening” i en 3-årig periode.
 
 
 
Afbud: Finn Larsen.

4.Fastprisaftale Holsted Golfklub

Sagsnummer: 09/33405

Fastprisaftale Holsted Golfklub


Administrativ indstilling
Ingen.

Sagsfremstilling
Holsted Golfklub er indbudt til genforhandling af fastprisaftalen den 9. januar 2018, og der skal tages stilling til det fremtidige lokaletilskud.
Der bliver udarbejdet et notat til mødet i Folkeoplysningsudvalget.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vejen-ordningen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 11-01-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 21.000 kr. i lokaletilskud for en 3-årig periode.
 
 
 
Afbud: Finn Larsen.

5.Fastprisaftale med Jels Vikingespil

Sagsnummer: 10/1981

Fastprisaftale med Jels Vikingespil


Administrativ indstilling
Ingen.

Sagsfremstilling
Der bliver udarbejdet et notat til mødet i Folkeoplysningsudvalget.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vejen-ordningen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 11-01-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 25.000 kr. for en 3-årig periode.
 
 
 
Afbud: Finn Larsen.

6.Fastprisaftale Vejen Golfklub

Sagsnummer: 09/33405

Fastprisaftale Vejen Golfklub


Administrativ indstilling
Ingen.

Sagsfremstilling
Vejen Golfklub er indbudt til genforhandling af fastprisaftalen den 9. januar 2018, og der skal tages stilling til det fremtidige lokaletilskud.
Der bliver udarbejdet et notat til mødet i Folkeoplysningsudvalget.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vejen-ordningen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 11-01-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 24.000 kr. for en 3-årig periode.
 
 
 
Afbud: Finn Larsen.

7.Boldbaner i Vejen Kommune

Sagsnummer: 07/14955

Boldbaner i Vejen Kommune


Administrativ indstilling
Ingen.

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget deltog i møde med Landdistriktsudvalget den 20. september.
 
Folkeoplysningsudvalget redegjorde for, at der er stor variation i brugen af boldbanerne i Vejen Kommune, og at der pågår overvejelser om at justere plejeniveauet på flere af banerne i kommunen.
 
Landdistriktsudvalget gav deres fulde opbakning til folkeoplysningsudvalgets arbejde, og fremhæver vigtigheden i at inddrage de pågældende foreninger, herunder også lokalrådene.
Landdistriktsudvalget gav udtryk for, at ændringerne bør ske på baggrund af indhentet viden om banernes kapacitet og brug.
 
Der har indtil videre været afholdt møde med Veerst Lokalråd og Veerst SG & I.
 
Der vedlægges en opdateret liste over medlemmer i fodboldklubberne.

Tidligere behandling
09.03.2017 Folkeoplysningsudvalget.
30.03.2017 Folkeoplysningsudvalget.
04.05.2017 Folkeoplysningsudvalget.
15.06.2017 Folkeoplysningsudvalget.
10.08.2017 Folkeoplysningsudvalget.
14.09.2017 Folkeoplysningsudvalget.
05.10.2017 Folkeoplysningsudvalget.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Folkeoplysningsudvalget.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 09-03-2017
Folkeoplysningsudvalget drøftede punktet og besluttede at sætte punktet på dagsordenen igen, når der har været møde med fodboldklubberne. Der er møde på onsdag den 15.03.2017 med alle fodboldklubber.
 
 
 
Jørgen Thøgersen, Jørn Holmegaard og Jens Peder Matthiesen deltog ikke i mødet.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 30-03-2017
Folkeoplysningsudvalget besluttede at udsætte punktet.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 04-05-2017
Folkeoplysningsudvalget besluttede at udsætte punktet.
 
Sten Thygesen, Jørgen Thøgersen og Jens Peder Matthiesen deltog ikke i mødet.
 
Afbud: Finn Larsen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 15-06-2017
Forvaltningen kom med et oplæg om driften og vedligeholdelse af boldbanerne i Vejen Kommune.
 
Folkeoplysningsudvalget drøftede muligheden for at nedjustere omfanget af driften og vedligeholdelsen af de boldbaner, der er meget lidt aktivitet på, og om de eventuelt kan laves om til anden aktivitet.
 
Folkeoplysningsudvalget ønsker at gå i dialog med foreningerne/landsbyerne og landdistriktsudvalget om boldbanerne i Vejen Kommune.
Folkeoplysningsudvalget indbyder et par medarbejdere fra Materialegården til førstkommende møde efter sommerferien.
 
 
 
Afbud: Jørgen Thøgersen, Knud Mønsted og Finn Larsen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 10-08-2017
Punktet blev udsat.
 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 14-09-2017
Tue og Søren fra Materialegården kom med et oplæg med forslag på ændret drift af boldbanerne og på baggrund af oplægget var der en drøftelse af boldbanerne i Vejen Kommune.
Eventuelle besparelser kan bruges til at højne standarden på de baner, der bruges meget, samt de omkringliggende arealer (levende hegn).
 
Møde med Landdistriktsudvalget den 20. september kl. 17.00 på Bække Kro, Søndergade 2.
 
 
 
 
Afbud: Knud Mønsted og Thue Uhre Lauridsen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 05-10-2017
Administrationen arrangerer møder med idrætsforeningerne og lokalrådene, da der ønskes en dialog med dem om boldbanerne.
 
 
 
 
Fraværende: Thue Lauridsen.
Afbud: Sten Thygesen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 11-01-2018
Folkeoplysningsudvalget drøftede sagen.
 
 
 
Afbud: Finn Larsen.

Bilag

8.Budget 2018

Sagsnummer: 17/18059

Budget 2018


Administrativ indstilling
Ingen.

Sagsfremstilling
Der ønskes en drøftelse af fordelingen af budgetmidlerne indenfor de forskellige områder.
Forbruget i 2017 er endnu ikke endelig opgjort, men cirkatallene vil blive fremlagt på mødet.

Tidligere behandling
16.11.2017 Folkeoplysningsudvalget.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vejen-ordningen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 16-11-2017
Folkeoplysningsudvalget drøftede punktet, og besluttede at udsætte punktet til januar mødet.
 
 
 
Afbud: Jørgen Thøgersen og Finn Larsen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 11-01-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at fordele midlerne i h.t det udleverede materiale.
 
 
 
Afbud: Finn Larsen.

Bilag

9.Siden sidst

Siden sidst


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 11-01-2018
Administrationen orienterede om
 
· den nye mountainbike rute rundt om boldbanerne i Brørup
· fondskonferencen i VIC den 27/2 kl. 16-21
· at administrationen har sendt materiale til foreninger om valg til Folkeoplysningsudvalget, regnskaber og hædring af idrætsfolk
· møde med spejderne den 15/1
 
Derudover orienterede Knud Mønsted om
 
· at Aftenskolernes Samråd afholder repræsentantskabsmøde den 20/3 kl. 19 i Medius
 
 
 
Afbud: Finn Larsen.

10.Eventuelt

Eventuelt


Administrativ indstilling
Intet.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 11-01-2018
Intet.
 
 
 
Afbud: Finn Larsen.