Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Oplysningspligt Teknik & Miljø

Oplysningspligt Teknik & Miljø

Den dataansvarlige

Vejen Kommune
Teknik & Miljø
Rådhuspassagen 3
66
00 Vejen
Telefon 79 96 61 41
Send Digital Post til Teknik & Miljø

 I Vejen Kommune passer vi godt på dine personoplysninger. Når Teknik & Miljø modtager dine personoplysninger, skal vi oplyse om, hvordan vi behandler oplysningerne, hvem vi deler dem med, og hvor længe vi opbevarer dem, mv. jf. databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

Hvordan behandler vi dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger i vores journaliseringssystem og fagsystemer. Systemerne er underlagt Vejen Kommunes instruks og er i den forbindelse forpligtet til at behandle personoplysninger forsvarligt og fortroligt.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi kan selv indhente oplysninger om dig, f.eks. CPR-nummer til brug for Digital Post eller fysiske breve, ligesom vi også benytter os af oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder, såsom det digitale kommunekort, CPR-registeret, den digitale tingbog m.v.

Vi har lov til at behandle dine personoplysninger jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, for så vidt angår de almindelige personoplysninger samt databeskyttelsesforordningens artikel 9, for så vidt angår følsomme personoplysninger. Desuden sker behandlingen af dine personoplysninger i henhold til databeskyttelsesloven.

Teknik & Miljø efterlever officialprincippet ved sagsbehandling. I den forbindelse kan vi indhente og behandle dine personoplysninger, som er offentligt tilgængelige og offentliggjort af dig.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven, offentlighedsloven eller miljøoplysningsloven, kan Teknik & Miljø være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt.

Opbevaring af dine personoplysninger

Når vi behandler personlige oplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, er der forskellige retningslinjer for, hvor længe vi gemmer dem. Det afhænger af de regler, der er for journalisering og opbevaring på de forskellige områder. Vejen Kommune følger KL’s anbefalinger vedrørende journalisering. 

Teknik & Miljø behandler og gemmer relevante oplysninger og henvendelser omkring dine personoplysninger i den tid, det er relevant for sagsbehandlingen. Efterfølgende videregiver vi dine oplysninger til Haderslev Arkiv i henhold til arkivlovgivningen.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Teknik & Miljø overfører ikke dine personlige oplysninger til tredjelande.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Teknik & Miljø anvender ikke automatiske afgørelser.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis vi behandler dine oplysninger på baggrund af samtykke jf. artikel 6, stk. 1, litra a, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst på siden.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan læse mere om behandling af dine personoplysninger på de enkelte sagsområder herunder, fx hvilket formål vi har med behandlingen af dine oplysninger, og hvad retsgrundlaget er for behandlingen.

Ønsker du informationer om dine generelle rettigheder samt kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver, kan du læse mere her Databeskyttelse - Vejen Kommune eller kontakte databeskyttelsesrådgiveren via Digital Post.

Hold dig opdateret om Vejen Kommune

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600  Vejen