Områder under direktør Henrik B. Larsen

Under direktør Henrik B. Larsen er følgende afdelinger, stabsfunktioner og institutioner  organiseret:

 • Arbejdsmarkedsafdelingen - Afdelingschef Anneth Jensen
  • BUC - Beskæftigelses- & Udviklingscenter
  • Jobcentret
  • IUC - Introduktion & Udviklingscentret
 • Ældre & Rehabilitering - Afdelingschef Kirsten Dyrholm Hansen
  • Myndighed og Ældre (Visitation og sygepleje)
  • Administration og Støttefunktion
  • Hjælpemidler, boligændringer og bilstøtte 
  • Område Vest (Akut sygepleje, Blomsterengen, Åparken og Åstruplund)
  • Område Askov-Brørup (Birkely, Brørup hjemmepleje, Åstruplund)
  • Område Kærdalen (inkl. Lindecentret)
  • Område Rødding (Dixensminde, Enghaven)
  • Madservice - Vejen
  • Hjælpemiddelservice
  • Aktivitet og Rehabilitering (BASH-Rehabilitering, Fredenshjem inkl. Bøgevang Dagcenter, Holsted Aktivitetscenter, Knudepunktet Aktivitetscenter, Rødding Aktivitetscenter)
  • Personlige hjælpemidler
 • Teknik & Miljø - Afdelingschef Peter Hansen
  • Natur og Miljø
  • Byg og Bolig
  • Infrastruktur og Bygninger
 • Økonomi - Afdelingschef Niels Poulsen Riis
  • Budget
  • Regnskab og Indkøb