Organisationsdiagram Vejen Kommune

 

Direktionens medlemmer og fordelingen af ansvar for afdelinger:

Kommunaldirektør Ole Slot

  • Udvikling & Erhverv - Afdelingschef Peer M. Rexen

Direktør Sonja Miltersen

  • Teknik & Miljø - Afdelingschef Peter Hansen
  • Social & Ældre - Afdelingschef Kirsten Dyrholm Hansen
  • Bygningsservice & Beredskab - Afdelingschef Steen Lauridsen

Direktør Henrik B. Larsen

  • Økonomi - Stabsfunktion
  • Arbejdsmarked - Afdelingschef Anneth Jensen
  • Borgerservice - Afdelingschef Jane Ussing
  • Intern Service - Afdelingschef Lise Bechgaard Krabbe

Direktør: Morten Oldrup

  • Dagtilbud & Skole - Afdelingschef Regin Holm Nielsen
  • Sundhed & Familie - Afdelingschef Jette Kynde Schøtz