Organisationsdiagram Vejen Kommune

Overordnet organisationsplan

Direktionens medlemmer og fordelingen af ansvar for afdelinger vises grafisk i billedet nedenfor. 
Under billedet er fordelingen beskrevet i tekst med navn på afdelingscheferne.

 

Kommunaldirektør Ole Slot

 • Erhverv & Borgerservice - Afdelingschef Peer M. Rexen
 • Sundhed & Sammenhæng -Afdelingschef Anne-Mette Dalgaard
 • Intern Service - Afdelingschef Lise Bechgaard Krabbe

Direktør: Morten Oldrup

 • Børn & Familie - Afdelingschef Jakob Vejlø
 • Skoler, Kultur & Fritid - Afdelingschef Regin Holm Nielsen
 • Handicap & Psykiatri - Afdelingschef Jane Ussing

Direktør Henrik B. Larsen

 • Arbejdsmarkedsafdelingen - Afdelingschef Anneth Jensen
 • Ældre & Rehabilitering - Afdelingschef Kirsten Dyrholm Hansen
 • Teknik & Miljø - Afdelingschef Peter Hansen
 • Økonomi - Afdelingschef Niels Poulsen Riis

 Organisationsplan for de enkelte direktørområder

Områder under kommunaldirektør Ole Slot

Under kommunaldirektør Ole Slot er følgende afdelinger, stabsfunktioner og institutioner  organiseret:

 • Sundhed & Sammenhæng - Afdelingschef Anne-Mette Dalgaard
  • Sekretariat
  • Livsstil
  • Træning
  • Tandplejen
 • Intern Service - Afdelingschef Lise Bechgaard Krabbe
  • HR og Personale (Digitalisering, HR, Personale)
  • IT og Trykkeri
  • Ledelsessekretariatet
 • Erhverv & Borgerservice - Afdelingschef Peer M. Rexen
  • Borgerservice
  • Erhverv og Plan
Områder under direktør Morten Oldrup

Under direktør Morten Oldrup er følgende afdelinger, stabsfunktioner og institutioner  organiseret:

 • Børn & Familie - Afdelingschef Jakob Vejlø
  • Dagtilbud (børnehaver, dagpleje)
  • Psykologenheden
  • Sundhedsplejen
  • Sløjfen
  • Børn- og Ungeenheden
 • Skoler, Kultur & Fritid - Afdelingschef Regin H. Nielsen
  • Administration
  • Kultur og Fritid administration (inkl. folkeoplysning)
  • Udviklingsteam Skole og Læring
  • Skole og Børnecentre (inkl. SFO)
  • Vejen Ungdomsskole og Vejledning Vejen (VV)
  • Vejen Musikskole
  • Vejen Kommunes Biblioteker
  • Vejen Kunstmuseum
 • Handicap & Psykiatri - Afdelingschef Jane Ussing
  • Myndighed Handicap og Psykiatri
  • Socialpædagogisk Center
  • Holtegården
  • Lille Veum
  • Bofællesskabet Nørrevang og Bakkehuset
  • Bo- og beskæftigelsescenter Vejen
Områder under direktør Henrik B. Larsen

Under direktør Henrik B. Larsen er følgende afdelinger, stabsfunktioner og institutioner  organiseret:

 • Arbejdsmarkedsafdelingen - Afdelingschef Anneth Jensen
  • BUC - Beskæftigelses- & Udviklingscenter
  • Jobcentret
  • IUC - Introduktion & Udviklingscentret
 • Ældre & Rehabilitering - Afdelingschef Kirsten Dyrholm Hansen
  • Myndighed og Ældre (Visitation og sygepleje)
  • Administration og Støttefunktion
  • Hjælpemidler, boligændringer og bilstøtte 
  • Område Vest (Akut sygepleje, Blomsterengen, Åparken og Åstruplund)
  • Område Askov-Brørup (Birkely, Brørup hjemmepleje, Åstruplund)
  • Område Kærdalen (inkl. Lindecentret)
  • Område Rødding (Dixensminde, Enghaven)
  • Madservice - Vejen
  • Hjælpemiddelservice
  • Aktivitet og Rehabilitering (BASH-Rehabilitering, Fredenshjem inkl. Bøgevang Dagcenter, Holsted Aktivitetscenter, Knudepunktet Aktivitetscenter, Rødding Aktivitetscenter)
  • Personlige hjælpemidler
 • Teknik & Miljø - Afdelingschef Peter Hansen
  • Natur og Miljø
  • Byg og Bolig
  • Infrastruktur og Bygninger
  • Driftsenheden Vej, Park og Genbrug
 • Økonomi - Afdelingschef Niels Poulsen Riis
  • Budget
  • Regnskab og Indkøb