Skip til hoved indholdet

Organisationsdiagram Vejen Kommune

Overordnet organisationsplan

Direktionens medlemmer og fordelingen af ansvar for afdelinger vises grafisk i billedet nedenfor. 
Under billedet er fordelingen beskrevet i tekst med navn på afdelingscheferne.

Kommunaldirektør Ole Slot

 • Sekretariat & Borgerservice - Afdelingschef Lise Bechgaard Krabbe
 • Sundhed & Sammenhæng - Afdelingschef Anne-Mette Dalgaard

Direktør: Morten Oldrup

 • Børn, PPU & Sundhedspleje - Afdelingschef Lene Rosenkrans Gjedsted
 • Skoler, Kultur & Fritid - Afdelingschef Regin Holm Nielsen
 • Familie, Handicap & Socialpsykiatri - Afdelingschef Charline Amdisen Bossen

Direktør Henrik B. Larsen

 • Arbejdsmarkedsafdelingen - Afdelingschef Anneth Jensen
 • Ældre & Rehabilitering - Afdelingschef Kirsten Dyrholm Hansen
 • Teknik & Miljø - Afdelingschef Peter Hansen
 • Økonomi - Afdelingschef Niels Poulsen Riis

 Organisationsplan for de enkelte direktørområder

Under kommunaldirektør Ole Slot er følgende afdelinger, stabsfunktioner og institutioner organiseret:

 • Sundhed & Sammenhæng - Afdelingschef Anne-Mette Dalgaard
  • Sundhedssekretariat
  • Træning og Livsstil
  • Tandplejen
  • Forløbskoordinatorer og Rusmiddelkonsulent
 • Sekretariat & Borgerservice - Afdelingschef Lise Bechgaard Krabbe
  • Borgerservice
  • HR og Personale
  • Ledelsessekretariat og Kommunikation

Under direktør Morten Oldrup er følgende afdelinger, stabsfunktioner og institutioner  organiseret:

 • Børn, PPU & Sundhedspleje - Afdelingschef Lene Rosenkrans Gjedsted
  • Dagtilbud (børnehaver, dagpleje, vuggestue)
  • Den administrative enhed
  • Pædagogisk/psykologisk udvikling
  • Sundhedspleje og Børnetræning
  • Sløjfen
 • Skoler, Kultur & Fritid - Afdelingschef Regin H. Nielsen
  • Administration
  • Kultur og Fritid administration (inkl. folkeoplysning)
  • Udviklingsteam Skole og Læring
  • Skole og Børnecentre (inkl. SFO)
  • Vejen Ungdomsskole og Vejledning Vejen (VV)
  • Vejen Musikskole
  • Vejen Kommunes Biblioteker
  • Vejen Kunstmuseum
 • Familie, Handicap & Socialpsykiatri - Afdelingschef Charline Amdisen Bossen
  • Børn- og Ungeenheden
  • Handicap Botilbud
  • Myndighed Handicap og Psykiatri
  • Socialpsykiatrisk Botilbud
  • Socialpædagogisk Center

Under direktør Henrik B. Larsen er følgende afdelinger, stabsfunktioner og institutioner  organiseret:

 • Arbejdsmarkedsafdelingen - Afdelingschef Anneth Jensen
  • BUC - Beskæftigelses- & Udviklingscenter
  • Jobcentret
  • IUC - Introduktion- & Udviklingscenter
 • Ældre & Rehabilitering - Afdelingschef Kirsten Dyrholm Hansen
  • Myndighed Ældre (Visitationen, genbrugshjælpemidler og personlige hjælpemidler, boligændringer og bilstøtte mv.)
  • Administration & Støttefunktioner (Nexusteam, teknologiteam, konsulentteam og administration)
  • Område Vest (Blomsterengen, Lindecentret, Lundtoft, Åparken og Åstruplund med tilhørende hjemmeplejegrupper samt hjemmeplejens specialteam)
  • Område Vejen (Kærdalen og hjemmeplejegrupperne Vejen Syd og Vejen Nord)
  • Område Syd (Dixensminde og Enghaven med tilhørende hjemmeplejegrupper samt Birkely)
  • Område Sygeplejen (Primærsygepleje dag, aften og nat samt akutsygepleje. Desuden sygeplejefaglige konsulenter, kontinenssygeplejersker og uddannelsesteam)
  • Madservice-Vejen (Madservice til hjemmeboende, plejecentre mv. kantinedrift og mødeservering)
  • Hjælpemiddelservice-Vejen
  • Aktivitet & Rehabilitering (BASH-rehabilitering, demensteam, forebyggende hjemmebesøg, Aktivitetshusene; Fredenshjem, Holsted, Knudepunktet og Rødding)
 • Teknik & Miljø - Afdelingschef Peter Hansen
  • Natur og Miljø
  • Byg og Bolig
  • Infrastruktur og Ejendomme
  • Driftsenheden Vej, Park og Genbrug
  • Erhverv & Plan
 • Økonomi - Afdelingschef Niels Poulsen Riis
  • Budget
  • Regnskab
  • Indkøb
  • IT og Digitalisering

 

Relateret indhold

Direktion og afdelingschefer

Lise Bechgaard Krabbe

Sekretariat & Borgerservice

Ring til os

Denne side er printet den 13-07-2024 23.21

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Hold dig opdateret om Vejen Kommune

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600  Vejen